Styczeń 1970 — Built neoprene Zdrowie kobiet - Dieta i Medycyna

Archive for Styczeń, 1970

postheadericon Oto zalecenia, jakie wynikają z tych badań.

– Optymalna częstotliwość zajęć treningowych wynosi 3-5 razy tygodniowo. Zajęcia prowadzone 5 razy w tygodniu przynoszą wprawdzie efekt lepszy niż 3 razy w tygodniu, ale różnica jest niewielka. Zajęcia rzadsze niż 2 razy w tygodniu nie przynoszą znaczącego efektu fizjologicznego.

Czytaj dalej »

postheadericon Aktywność ruchowa a choroba wieńcowa

Ostateczne wyjaśnienie, czy aktywność ruchowa jest czynnikiem wywierającym jednoznacznie profilaktyczne działanie w stosunku do choroby wieńcowej, jej powikłań i innych „chorób cywilizacyjnych”, miałoby kapitalne znaczenie praktyczne. Wyjaśnienia takiego nie należy jednak oczekiwać w dającym się przewidzieć czasie ze względu na ogromne trudności, jakie nasuwa przeprowadzenie odpowiednich badań w sposób metodycznie absolutnie czysty.

Czytaj dalej »

postheadericon Zmęczenie umysłowe

U podłoża zmęczenia umysłowego leżą zmiany fizjologiczne w układzie nerwowym. Brak metod badawczych, które pozwoliłyby na ich poznanie, zniechęca fizjologów do studiów tych zagadnień, niezmiernie ważnych dla każdego człowieka. Zmęczenie umysłowe pozostaje więc nadal domeną zainteresowań psychologów.

Czytaj dalej »

postheadericon Końcowy produkt przemian glikolitycznych

Wzrost stężenia jonów wapiennych aktywuje enzym fosforylujący białka, ten kinazę fosforylazy b, która prowadzi do fosforylacji enzymu zwanego fosforylazą b i przekształca go w aktywną postać – fosfo- rylazę a. Fosforylaza a powoduje odszczepienie od cząsteczek glikogenu tych cząsteczek glukozy, które z pozostałymi połączone są tzw. wiązaniami 1-6-glikozydowymi (ryc. IV,17). Uwalniana w ten sposób glukoza jest ufosforylowana (dołączona jest do niej reszta fosforanowa), tzn. występuje w postaci glukozo-l-fosforanu. Pod wpływem znajdującego się w plazmie komórek mięśniowych enzymu fosfoglu- komutazy reszta fosforanowa przyłączona do glukozy zostaje przeniesiona z pierwszego na szósty węgiel jej cząsteczki. Powstaje w ten sposób związek zwany glukozo-6-fosforanem (G-6-P), o ogromnym znaczeniu w przemianach energetycznych w mięśniach. Po wejściu w „pulę” glukozo-6-fosforanu glukoza zostaje „skierowana” na metaboliczny szlak glikolizy, na którym uwalniana jest ostatecznie energia pozwalająca na regenerację pewnej (małej) liczby wiązań wysokoenergetycznych ATP.

Czytaj dalej »

postheadericon Rekordy sprawności fizycznej cz. III

Sport wyczynowy utracił swój charakter po trosze obrzędu magicznego, stając się coraz bardziej działaniem o ściśle wytyczonym celu, do osiągnięcia którego prowadzą ściśle określone drogi treningu sterowanego i kontrolowanego precyzyjnie w oparciu o złożone techniki współczesnych badań biomechanicznych, fizjologicznych, biochemicznych, psychologicznych i in. Ważny zwraca uwagę na przełom, jaki szczególnie ostro zarysował się w strategii przygotowań do walki o medale olimpijskie w okresie poprzedzającym Igrzyska w Meksyku w roku 1965. Intuicyjne działanie trenera i dążenie do maksymalnego zwiększenia pracy treningowej, które dawniej wystarczało do uzyskania wysokich wyników sportowych, w tym właśnie czasie zostało ostatecznie zastąpione przez działanie oparte na wynikach badań naukowych, zmierzające do optymalizacji treningu pod względem ogólnej pracy treningowej, intensywności i rozkładu w czasie poszczególnych zajęć, dynamiki zmian obciążeń treningowych w ciągu sezonu, roku itd. Jest to działanie trudne, napotykające jeszcze wiele przeszkód.

Czytaj dalej »