18 maja 2015 — Built neoprene Zdrowie kobiet - Dieta i Medycyna 18 maja 2015 — Built neoprene Zdrowie kobiet - Dieta i Medycyna

Archive for 18 maja, 2015

postheadericon Aktywacja neuronów ośrodka głodu

Aktywacja neuronów ośrodka głodu zmusza zwierzę do poszukiwania pokarmu i do jedzenia, ośrodka sytości – przerywa zainteresowanie pokarmem i jedzeniem. Nie jest zresztą pewne, czy ośrodek sytości pełni ściśle taką właśnie funkcję. Jest możliwe, że aktywacja jego neuronów wyzwala „czynną” awersję do pokarmu. Ponadto wysuwane są przypuszczenia o częściowej odrębności mechanizmów biorących udział w krótkotrwałej Regulacji przyjmowania pokarmu (np. nasycenie po przyjęciu posiłku) i w regulacji długotrwałej, związanej z utrzymywaniem stałych zasobów energetycznych ustroju i stałego ciężaru ciała. Ostatnio badana jest m.in. rola hormonów przewodu pokarmowego oraz endogennych peptydów opiatowych w mechanizmie kontroli przyjmowania pokarmów (głodu, sytości).

Czytaj dalej »

postheadericon Woda w organizmie człowieka

Woda jest głównym, pod względem ilościowym, składnikiem organizmu ssaków. Stanowi ona środowisko, w którym przebiegają reakcje chemiczne leżące u podłoża procesów życiowych. Funkcję uniwersalnego rozpuszczalnika i środowiska podstawowych procesów życiowych umożliwiają fizykochemiczne właściwości wody. Bardzo duża przenikalność dielektryczna wody ułatwia dysocjację rozpuszczonych w niej związków – ta właściwość ma wielkie znaczenie fizjologiczne. Inną ważną cechą jest jej wysokie napięcie powierzchniowe. Wysokie ciepło właściwe wody przyczynia się do ograniczenia wahań temperatury ciała i redukuje obciążenie fizjologicznych mechanizmów termoregulacji. Dobre przewodnictwo cieplne i wysokie ciepło parowania odgrywają dużą rolę w mechanizmach usuwania z organizmu nadmiaru ciepła. U człowieka woda stanowi zwykle przeszło 60 % ciężaru całego ciała. Wartość ta waha się u różnych ludzi w dosyć szerokich granicach, zależnie od ilości tkanki tłuszczowej. Tkankę tłuszczową cechuje wyjątkowo mała zawartość wody (do 10 %), im więc większa część ciężaru ciała przypada Brillat-Sayarin A. Fizjologia smaku albo medytacje o gastronomii doskonalej. Wybór opracował W. Zawadzki, tłum. J. Guze. PIW, Warszawa 1973, str. 85 na tkankę tłuszczową, tym mniejsza jest w organizmie ilość wody wyrażona w procentach jego masy. Dlatego u młodych kobiet woda stanowi mniejszy procent ciężaru ciała niż u mężczyzn – ilość tkanki tłuszczowej u kobiet jest większa. Zawartość wody w organizmie u innych ssaków jest różna, głównie ze względu na odmienne proporcje między masą poszczególnych narządów o różnej zawartości wody a masą całego ciała oraz na różną ilość tkanki tłuszczowej. Z wiekiem zmniejsza się ilość wody w organizmie.

Czytaj dalej »