Maj 2015 — Strona 2 z 3 — Built neoprene Zdrowie kobiet - Dieta i Medycyna

Archive for Maj, 2015

postheadericon Maksymalne pochłanianie tlenu przez organizm

Wielokrotnie powtarzano w tej książce, że dobrym „syntetycznym” wykładnikiem sprawności funkcji zaopatrzenia tlenowego jest maksymalne pochłanianie tlenu przez organizm (pułap tlenowy – V„2 max). Stanowi ono miarę przystosowania narządów zaangażowanych w pobieraniu tlenu z powietrza i jego transporcie do tkanek. Interesujące dane dotyczące zmiany max pod wpływem treningu w biegach wytrzymałościowych przyniosły badania dra J.H. Wil- more’a i dra C.M. Browna (1974). W grupie kobiet prowadzących siedzący tryb życia maksymalne pochłanianie tlenu przez organizm wynosiło 32 ml -kg min’1, u uprawiających zaś biegi wytrzymałościowe 59 ml -kg min’1. Trening wytrzymałościowy kobiet powoduje więc podobny wzrost sprawności funkcji zaopatrzenia tlenowego jak u mężczyzn. W jego wyniku ponadto zmniejsza się ilość tkanki tłuszczowej i zachodzą pewne korzystne zmiany biomechaniki biegu (obraz jeszcze niepełny) też podobnie jak u mężczyzn.

Czytaj dalej »

postheadericon Fizjologiczna kontrola metabolizmu wysiłkowego

Kontrola ta może być sprawowana na dwu poziomach – na poziomie samych komórek mięśniowych i na poziomie ogólnoustrojowym. Podczas pracy komórek mięśniowych działają różne systemy kontroli metabolicznej.

Czytaj dalej »

postheadericon Ograniczenie zdolności do pracy mięśniowej cz. II

Wynika stąd, że ostatecznie przyczyną utraty zdolności do pracy, w wyniku jej długotrwałego wykonywania, może stać się wyczerpanie materiału energetycznego. Stwierdzenie takie uzasadniają zarówno wyniki badań doświadczalnych na zwierzętach, jak i badań, których przedmiotem byli ochotnicy, ludzie. W świetle danych zestawionych w tab. IV.3, mówiących o ogólnych zasobach energetycznych organizmu człowieka, takie stwierdzenie wydaje się absurdem! Mięśnie mogą przecież korzystać z wolnych kwasów tłuszczowych jako substratu energetycznego, po co więc jest im potrzebny glikogen lub glukoza dostarczana przez krew? Zasoby energii, jaką organizm mógłby uzyskać, wykorzystując wolne kwasy tłuszczowe wchodzące w skład trójglicerydów tkanki tłuszczowej, są tak ogromne, że nie może być mowy o wykorzystaniu nawet małej ich części podczas najdłuższego wysiłku fizycznego, jaki można sobie wyobrazić. Najrozmaitsze inne przyczyny musiałyby spowodować przerwanie pracy, zanim organizm zużyłby zasoby energetyczne tkanki tłuszczowej dla pokrycia kosztu energetycznego pracy fizycznej.

Czytaj dalej »

postheadericon Zdolność wysiłkowa a doping – kontynuacja

Istnieje od pewnego czasu popularna wśród części sportowców, trenerów i działaczy sportowych przekonanie, że związki o działaniu anabolicznym (tzw. sterydy anaboliczne), pod pewnymi względami podobnym do działania męskich hormonów płciowych, przyspieszają rozwój siły mięśniowej. Dochodzą informacje, że tu i ówdzie syntetyczne sterydy anaboliczne stosowane są podczas treningu (zwłaszcza tzw. treningu siłowego) z nadzieją na przyspieszenie i zwiększenie przyrostu siły mięśniowej. Popularne przekonanie znów odbiega od faktów naukowych. Analiza opublikowanych wyników badań dotyczących tego zagadnie- Zagadnienie to szczegółowo omawia monografia: Kozłowski S., Rewerski W. (red.) Doping. PZWL, Warszawa 1979. nia, dokonana przez organizację medycyny sportowej w Stanach Zjednoczonych podkreśla brak wiarygodnych danych, które wskazywałyby, że taki efekt rzeczywiście występuje u ludzi. Zresztą i badania na zwierzętach, opublikowane ostatnio, nie wykazały oczekiwanego wpływu sterydów anabolicznych (androgenów) na efekty adaptacji organizmu do obciążeń wysiłkowych o wysokim stopniu intensywności.

Czytaj dalej »

postheadericon Środowisko wewnętrzne ustroju

Komórki organizmów wielokomórkowych żyją w swoim własnym środowisku, izolującym je od świata otaczającego, w którym zachodzą nieustannie zmiany wrogie organizmowi, zdolne do zakłócenia jego czynności i zagrażające jego życiu. Tym środowiskiem wewnętrznym jest płyn zewnątrzkomórkowy. Wypełnia on wszystkie szczeliny międzykomórkowe (płyn śródmiąższowy), naczynia krwionośne (osocze krwi), naczynia limfatyczne (limfa) i in. Stanowi więc środowisko wewnętrzne ustroju i – jak to sformułował twórca tego pojęcia, jeden z czołowych badaczy w całej historii nauk biologicznych, Claude Bernard – jego stałość jest warunkiem niezależnej egzystencji ustroju.

Czytaj dalej »

postheadericon WYDATEK ENERGII PODCZAS RÓŻNYCH CZYNNOŚCI

Rezygnacja z łyżeczki cukru dziennie, połączona z godzinnym marszem przyniesie w ciągu roku utratę nie mniej niż 5 kg ciężaru ciała. Łatwo jest rezygnować z dwu łyżeczek cukru, a marsz przedłużyć do 2 godzin dziennie lub godzinny uzupełnić kilkunastominutowymi wysiłkami o większej intensywności.

Czytaj dalej »

postheadericon Ograniczenie aktywności ruchowej

Truizmem stało się już stwierdzenie, do niedawna nowe i przyjmowane z niedowierzaniem, że ograniczenie aktywności ruchowej współczesnego człowieka niesie w sobie zagrożenie dla zdolności przystosowawczych jego organizmu i dla jego zdrowia.

Czytaj dalej »

postheadericon Środowisko życia człowieka

Egzystencję biologiczną utrzymuje ciągły przepływ materii i energii między środowiskiem a organizmem człowieka. Podstawą egzystencji człowieka jest jego związek ze środowiskiem, w którym żyje – ze światem, który otacza go bezpośrednio, i światem, którego wpływy docierają z niewyobrażalnych odległości Wszechświata.

Czytaj dalej »

postheadericon Bilans energetyczny organizmu. Składniki pokarmowe

Nie ulega wątpliwości, że podstawowym czynnikiem niezbędnym do przeżycia w jakichkolwiek warunkach naporu środowiska jest – w skali dłuższego czasu – pokrycie zapotrzebowania energetycznego organizmu.

Czytaj dalej »

postheadericon Drogi wymiany wody i elektrolitów między organizmem a otoczeniem

Wymiana taka zachodzi przez cztery „kanały”: przewód pokarmowy, nerki, skórę i płuca. Przewód pokarmowy jest jedyną drogą, na jakiej organizm może zyskiwać sól, i główną drogą zyskiwania wody – pewna niewielka ilość wody (około 300 ml w ciągu doby) powstaje w organizmie w toku przemiany materii. Może też być miejscem utraty wody i elektrolitów.

Czytaj dalej »

postheadericon Stan sytości

Współdziała w regulacji przyjmowania pokarmu również jeden z hormonów przemiany węglowodanowej – insulina, powstająca w komórkach beta wysp trzustki.

Czytaj dalej »