Czerwiec 2015 — Built neoprene Zdrowie kobiet - Dieta i Medycyna

Archive for Czerwiec, 2015

postheadericon Serce „sportowe” – kontynuacja

Czy i czym od tej formy przerostu mięśnia sercowego różni się przerost, który rozwinął się jako skutek wyczynowego uprawiania sportu ? Istota przyczyny przerostu jest podobna: „zwiększenie zapotrzebowania” na pracę serca. Mechanizm przerostu nie został wyjaśniony w żadnej z tych sytuacji. Być może odgrywa w nim pewną rolę aktywacja układu adrenergicznego. Czy podobne są i skutki przerostu serca? Jednoznaczna odpowiedź na to pytanie jest jeszcze zbyt ryzykowna.

Czytaj dalej »

postheadericon Podtrzymanie zdolności do pracy wpływ amin katecholowych

Lipidy tkanki tłuszczowej mobilizowane są np. pod wpływem pobudzenia tej części układu współczulnego, która unerwia tę tkankę (pośredniczy tu noradrenalina), i pod wpływem docierającej do niej z krwią z rdzenia nadnerczy adrenaliny. Oba te hormony – adrenalina i noradrenalina – wywierają w organizmie wiele jeszcze innych „ubocznych” wpływów, niekorzystnych z punktu widzenia zdolności wysiłkowej. Takim efektem jest np. „marnotrawiący” tlen wpływ adrenaliny na serce (rozprzężenie fosforylacji i utleniania), wpływ naczynio- skurczowy noradrenaliny w skórze i trzewnym obszarze naczyniowym, gdy jej stężenie we krwi wzrasta bardzo znacznie itp.

Czytaj dalej »

postheadericon Skutek ograniczenia aktywności ruchowej

Wyniki tych badań zasługują na baczną uwagę zarówno z punktu widzenia wpływu ograniczenia aktywności ruchowej na zdolności adaptacyjne organizmu człowieka – rola funkcji neuro-psychicznych jest oczywista – jak i z punktu widzenia zagrożeń zdrowia związanych z pozornie drugorzędnymi czynnikami, jak sam pobyt w łóżku itp.

Czytaj dalej »

postheadericon Potreningowe zmiany liczby włosowatych naczyń krwionośnych

– Przyczyn zwiększenia się objętości wyrzutowej serca pod wpływem treningu jest kilka:

– może zwiększyć się objętość serca, zwłaszcza lewej komory, z jednoczesnym przerostem mięśnia tej komory,

Czytaj dalej »

postheadericon Mechanizmy głodu i sytości – kontynuacja

Dla przykładu można przytoczyć doświadczenia, w których drażnienie elektryczne określonego pola w bocznym podwzgórzu wyzwalało u szczurów pęd do przyjmowania pokarmu i zjadanie jego wielkich ilości (hiperfagia). Drażnienie przyśrodkowego podwzgórza u głodzonego uprzednio zwierzęcia, które dopuszczono do pokarmu, powodowało natychmiastowe przerwanie jedzenia.

Czytaj dalej »

postheadericon Mechanizmy rozwoju zmęczenia podczas długotrwałej pracy

Większość badań, na wynikach których oparte będą poniższe stwierdzenia, wykonano na ochotnikach-sportowcach i dotyczy zmęczenia podczas takich wysiłków, jakie w sporcie nazywane są wysiłkami wytrzymałościowymi. Mimo to można je odnieść także do innych rodzajów pracy mięśniowej, także w ramach działalności zawodowej, rekreacji itd., jeżeli jest to praca trwająca przez dziesiątki minut lub godziny.

Czytaj dalej »

postheadericon Inne rodzaje aktywności ruchowej: winda czy schody? cz. II

U wszystkich badanych prowadzono ciągłą (na kieszonkowym magnetofonie) rejestrację czynności serca przez cały dzień pracy. Częstość skurczów serca podczas wchodzenia na schody wzrastała do 130-150 na minutę.

Czytaj dalej »

postheadericon Mobilizacja glikogenu wątrobowego

Na tej drodze zapotrzebowanie energetyczne głównego, poza mózgiem, użytkownika glukozy – mięśni, zostaje pokryte przez dopływ do nich zwiększonych ilości wolnych kwasów tłuszczowych i ketokwasów. Zapotrzebowanie mięśni na glukozę zmniejsza się, wnika ona trudniej do komórek mięśniowych i jej wykorzystywanie przez te komórki maleje. Pozamózgowe zużywanie glukozy zmniejsza się.

Czytaj dalej »

postheadericon Biologicznie niezbędne minimum aktywności ruchowej

Samo już to sformułowanie może budzić zastrzeżenia z punktu widzenia jego poprawności naukowej. W dyskusji naukowej można by jego ścisłość i jednoznaczność z różnych stron atakować. Tym niemniej, sformułowanie to wyraża z taką precyzją, na jaką w tej chwili pozwala wiedza w tej dziedzinie, potrzebę zachowania pewnego poziomu aktywności ruchowej w życiu codziennym jako czynnika podtrzymującego sprawność mechanizmów adaptacji do różnych obciążeń życia, jako czynnika zapobiegającego przedwczesnej deterioracji sprawności fizycznej w miarę starzenia się itd.

Czytaj dalej »

postheadericon Reakcje organizmu na obciążenie krańcowe

Częstość skurczów serca wzrasta po treningu mniej niż przed nim. Ponieważ zapotrzebowanie na tlen jest praktycznie podczas identycznego wysiłku takie samo po treningu jak przed nim – układ krążenia musi do mięśni dostarczyć tyle samo tlenu. Osiąga to dzięki większej po treningu objętości wyrzutowej serca, przy mniejszym przyspieszeniu jego czynności. Jest to bardziej ekonomiczna adaptacja serca do wysiłku, mniej obciążająca pracą ten narząd.

Czytaj dalej »

postheadericon Przystosowanie do warunków życia cz. II

W przypadku pracy mięśniowej adaptacja dotyczy pierwotnego zjawiska związanego z czynnością mięśni – wzrostu zapotrzebowania na tlen i substraty energetyczne oraz wzrostu potrzeby eliminacji metabolitów i nadmiaru ciepła.

Czytaj dalej »