8 czerwca 2015 — Built neoprene Zdrowie kobiet - Dieta i Medycyna

Archive for Czerwiec 8th, 2015

postheadericon Budowa ciała kobiety a tkanka tłuszczowa

Obrazowi różnic w charakterystyce mięśni pod względem rodzaju włókien mięśniowych u mężczyzn i kobiet odpowiadają różnice w aktywności kluczowych enzymów kontrolujących przemianę energetyczną w mięśniach. Ogólnie różnice te cechuje mniejsza u kobiet aktywność enzymów przemian beztlenowych, natomiast aktywność enzymów przemian tlenowych jest podobna jak w mięśniach mężczyzn. Możliwe, że różnice te częściowo przynajmniej odzwierciedlają odmienny stosunek objętości (odpowiadającej przekrojowi poprzecznemu) włókien typu ST i FT. Zakres enzymatycznych zmian adaptacyjnych wywołanych przez trening fizyczny jest podobny u kobiet jak u mężczyzn.

Czytaj dalej »

postheadericon Schemat cząsteczki glikogenu

Glikoliza aż do etapu kwasu pirogronowego przebiega w cytoplazmie komórkowej. Kwas pirogronowy przenika do mitochondriów, gdzie zachodzą przemiany cyklu Krebsa i łańcucha oddechowego.

Czytaj dalej »

postheadericon Walka z godem w dzisiejszych czasach

Walka o pokarm i wpływ na organizm człowieka zmieniających się wraz ze zmianami warunków klimatycznych źródeł tego pokarmu, odmiennych w różnych rejonach Ziemi penetrowanych przez przodków człowieka współczesnego, należały do głównych czynników, które zadecydowały o obecnej sylwetce biologicznej człowieka.

Czytaj dalej »