10 czerwca 2015 — Built neoprene Zdrowie kobiet - Dieta i Medycyna

Archive for Czerwiec 10th, 2015

postheadericon Układ pokarmowy

W miarę przedłużania się okresu głodu bradykardia stopniowo zmniejsza się, czasem przechodząc nawet w tachykardię (przyspieszenie częstości skurczów serca). Jest to przypuszczalnie wynik zmian metabolicznych powstających w samym sercu w warunkach długotrwałego deficytu kalorycznego i mających już charakter upośledzenia czynności tego narządu.

Czytaj dalej »

postheadericon Inne zmiany zmęczeniowe

Dużą rolę w rozwoju zmęczenia odgrywa nieraz, podczas pracy o znacznej intensywności, uczucie duszności. Powstaje ono, gdy osiągana podczas pracy wentylacja płuc przekracza 50-60% maksymalnej wentylacji płuc. Mechanizm powstawania duszności wysiłkowej jest niejasny.

Czytaj dalej »

postheadericon Transport tlenu z płuc do mięśni

U zdrowych ludzi istotny jest inny aspekt sprawy. Od dawna opisuje się wzrost ogólnej liczby krwinek czerwonych pod wpływem treningu sportowego. Wytreno- wani sportowcy mają czasem 7-7,5 min krwinek czerwonych w 1 mm krwi, zamiast 5-5,5 min, jak to jest u zdrowych nie wytrenowanych mężczyzn. Nie jest to stale zjawisko, ale rzeczywiście występuje. Łatwo można by potraktować je jako wyraz adaptacji organizmu do obciążeń wysiłkowych i oczekiwać w takich warunkach zwiększenia sprawności funkcji transportowej krwi w stosunku do tlenu.

Czytaj dalej »