14 czerwca 2015 — Built neoprene Zdrowie kobiet - Dieta i Medycyna

Archive for Czerwiec 14th, 2015

postheadericon Aktywność ruchowa i sport a długowieczność i odporność

Dosyć często można spotkać się z pytaniem, czy aktywność ruchowa, a zwłaszcza systematyczny trening sportowy przedłuża życie. Pozornie pytanie to jest uzasadnione w świetle omówionych wyżej danych, dotyczących związku zdrowia z aktywnością ruchową. W rzeczywistości chodzi tu o zupełnie odmienne problemy. Na ściślej sformułowane pytanie – czy aktywność ruchowa zmniejsza ryzyko przedwczesnego zgonu z powodu którejś z dyskutowanych wyżej chorób cywilizacyjnych – odpowiedź jest pozytywna. Mimo że nie udowodniono tego ostatecznie, zarówno wyniki większości badań przekrojowych, jak i prospektywnych wskazują na profilaktyczne znaczenie aktywności ruchowej, sportów itp.

Czytaj dalej »