15 czerwca 2015 — Built neoprene Zdrowie kobiet - Dieta i Medycyna 15 czerwca 2015 — Built neoprene Zdrowie kobiet - Dieta i Medycyna

Archive for 15 czerwca, 2015

postheadericon Źródła energii do pracy mięśniowej – kontynuacja

ATP jest to związek zawierający wiązania wysokoenergetyczne. Energia wiązań fosforanowych ATP może być bezpośrednio przenoszona na systemy białek kurczliwych mięśni. W tym znaczeniu ATP jest jedynym bezpośrednim źródłem energii do skurczu komórek mięśniowych, co nie oznacza, że jest to jedyne w ogóle źródło tej energii. Przeciwnie, jak będzie o tym jeszcze mowa niżej, zasoby ATP w mięśniach są bardzo małe, natomiast związek ten ulega błyskawicznej odbudowie z produktów swojego rozpadu, kosztem energii uwalnianej przy rozpadzie fosfokreatyny i przemianie (głównie tlenowej) węglowodanów, wolnych kwasów tłuszczowych i ketokwasów. Można więc uważać ATP za związek stanowiący formę przeniesienia energii z różnych jej źródeł na system białek kurczliwych mięśni. W tej swojej funkcji „przenośnika” energii w mięśniach adenozynotrójfosforan jest niezastąpiony.

Czytaj dalej »