6 sierpnia 2015 — Built neoprene Zdrowie kobiet - Dieta i Medycyna

Archive for Sierpień 6th, 2015

postheadericon Zaopatrzenie mięśni w substraty energetyczne podczas pracy mięśniowej

W pełnym spoczynku mięśnie korzystają prawie wyłącznie z kwasów tłuszczowych jako substratu, którego metabolizm pokrywa koszt energetyczny ich podstawowych procesów życiowych. Duża część wolnych kwasów tłuszczowych wychwytywanych przez mięśnie pozostające w spoczynku wbudowywana jest do trójglicerydów mięśniowych, mała część metabolizowana jest bezpośrednio. Syntezie trój glicerydów w mięśniach towarzyszy ich ciągły rozpad z uwalnianiem wolnych kwasów tłuszczowych, których utlenianie pokrywa większą część zapotrzebowania energetycznego komórek mięśniowych w spoczynku. Znikoma część wydatku energetycznego spoczywających mięśni pokrywana jest przez metabolizm węglowodanów: glikogenu mięśniowego oraz glukozy wychwytywanej z krwi.

Glikogen zgromadzony w mięśniach może być wykorzystywany tylko przez te mięśnie, w których się znajduje. Chodzi o to, że w wyniku aktywacji gliko- genolizy (patrz str. 39) powstają ufosforylowane pochodne glukozy nie przenikające przez błony komórkowe, nie mogą więc wydostać się do krwi, która dostarczałaby je do innych tkanek. Metabolizm glukozy uwalnianej z glikogenu służy więc tylko tej komórce mięśniowej, do której „należał” ten glikogen.

Inaczej przedstawia się sytuacja w wątrobie. Od fosforylowanych pochodnych glukozy, powstających podczas rozpadu glikogenu wątrobowego, może w komórkach wątroby zostać odłączona reszta fosforanowa, ponieważ znajduje się w nich odpowiedni enzym katalizujący tę reakcję. W efekcie powstaje wolna glukoza, która może swobodnie dyfundować przez błony komórek wątrobowych do krwi. Rozniesiona przez krew po całym organizmie może być wychwytywana przez komórki różnych narządów, np. mięśni, układu nerwowego, tkanki tłuszczowej i in., gdzie włączana jest w pulę metaboliczną tych komórek. W komórkach, o których była tu mowa, glukoza może zostać wykorzystana jako sub- strat energetyczny, może służyć do budowy zapasów glikogenowych tych komórek, może zostać przekształcona na cząsteczki tłuszczów i zmagazynowana w takiej postaci (np. w tkance tłuszczowej) itd. O losach glukozy wychwyconej przez komórki różnych narządów z krwi decyduje aktualny stan czynnościowy tych komórek, częściowo zależny od wpływu wywieranego na nie przez różne hormony.

postheadericon Dieta

Popularne jest przekonanie, że ludzie ciężko pracujący fizycznie, w tym szczególnie sportowcy uprawiający intensywny trening, powinni spożywać szczególnie dużo mięsa. W takim ogólnym sformułowaniu jest to pogląd błędny. Zawarte w mięsie białko nie stanowi dla organizmu materiału energetycznego, poza niewielką jego ilością wykorzystywaną za pośrednictwem glukoneogenezy (patrz str. 44). Aminokwasy spożywanego białka są natomiast wykorzystywane do budowy własnych białek ustrojowych podczas treningu fizycznego, np. nowych białek mięśniowych (niektóre rodzaje treningu powodują zwiększenie masy mięśniowej i przerost mięśnia sercowego). Związane z tym zwiększone zapotrzebowanie na białko w zasadzie pokrywane jest dzięki temu, że przy zwiększeniu ogólnego wydatku kalorycznego organizmu te same 10-20% jego wielkości naturalnie oznaczać będzie większą ilość białka (więcej gramów). Jeżeli jednak trening będzie prowadził do stopniowej redukcji ciężaru ciała mimo zwiększenia ogólnej wartości kalorycznej spożywanych pokarmów (źle zrozumiana dieta, zamierzone dążenie do obniżenia ciężaru ciała), może rozwinąć się ujemny bilans azotowy: więcej białek ustrojowych będzie ulegać w ciągu doby metabolizmowi, niż dostarcza ich opisana, „typowa” dieta. W takiej sytuacji bądź ogólna ilość spożywanych (różnych) pokarmów powinna być zwiększona, bądź zwiększyć się powinno procentową zawartość białka w diecie.

Czytaj dalej »

postheadericon Tkanka mięśniowa – magazyn aminokwasów? cz. II

Warto uzmysłowić sobie, do jak dużych strat tkanki mięśniowej musi dochodzić w głodzie. Można tu przyjąć, że rozpad białek może postępować tak długo, jak długo funkcjonować będzie mózg, korzystający z glukozy wytworzonej właśnie z tych aminokwasów, które uwalnia degradacja białek. Kiedy mózg obumiera, ginie cały organizm i rozważanie dalszych zmian w mięśniach nie ma sensu.

Czytaj dalej »