24 sierpnia 2015 — Built neoprene Zdrowie kobiet - Dieta i Medycyna

Archive for Sierpień 24th, 2015

postheadericon Zdolności adaptacyjne organizmu do wysiłków fizycznych a wiek człowieka

Stopniowe pogarszanie się wszelkich zdolności adaptacyjnych należy do najbardziej ewidentnych i jednoznacznych cech starzenia się organizmu. Pozostaje jednak otwarta kwestia, w jakim stopniu utrata zdolności adaptacyjnych postępująca w miarę osiągania coraz późniejszych lat życia jest „wewnętrzną” cechą starzenia się ustroju, w jakim zaś stopniu wynika ze zmian w sposobie życia.

Jedną z tych zmian (oczywiście nie jedyną istotną) jest zmniejszanie się w późniejszym wieku ogólnej aktywności ruchowej człowieka. Już w średnim wieku czynniki natury psychologicznej i socjologicznej, dążenie do „komfortu fizycznego”, brak czasu i in. powodują zmniejszanie się aktywności ruchowej ludzi żyjących w krajach o wysokim standardzie życiowym. Dołącza się do tego często presja do eliminacji z czynnego życia zawodowego pod pozorem stworzenia możliwości „zasłużonego wypoczynku”. Zmniejszenie aktywności ruchowej pociąga za sobą pogorszenie działania mechanizmów adaptacji wysiłkowej, co z kolei prowadzi do dalszej redukcji aktywności.’ Powstaje błędne koło sprzyjające zmniejszeniu zdolności przystosowawczych związanemu z samym starzeniem się.

Opisano różnorodne zmiany rozwijające się z wiekiem na poziomie komórek, American College of Sports Medicine: Position Statement on the Use and Abuse of Anabolic – Andro- genic Steroids in Sports. 1978. tkanek i narządów, upatrując w nich istotę procesu starzenia się. Różnorodność tych zmian, często niejasne ich odbicie w czynności organizmu traktowane jako przejaw tego procesu, utrudniają jednak dotychczas sformułowanie jednolitej koncepcji mechanizmu, a nawet nakreślenie jednolitego obrazu „biologii starzenia się” ustroju człowieka. Szczególnie pobudzają wyobraźnię rozważania na temat genetycznego podłoża tych procesów, których wynikiem jest starzenie się organizmu. Są to jednakże (przynajmniej w odniesieniu do całego organizmu) jak dotąd tylko hipotezy.

postheadericon Insulina i jej wpływ na organizm

We wczesnym okresie głodu miejscem zwiększonej syntezy glukozy i uwalniania jej do krwi jest prawie wyłącznie wątroba. Proces glukoneogenezy jest pobudzany przez glukagon, którego wydzielanie w głodzie staje się większe. Obniżenie stężenia insuliny we krwi ułatwia to działanie glukagonu.

Czytaj dalej »