Wrzesień 2015 — Built neoprene Zdrowie kobiet - Dieta i Medycyna

Archive for Wrzesień, 2015

postheadericon Woda w organizmie człowieka – kontynuacja

Płyny ustrojowe, których głównym składnikiem jest woda, można podzielić na dwa wielkie przedziały: jednym z nich jest płyn wewnątrzkomórkowy, drugim płyn zewnątrzkomórkowy. Płyn wewnątrzkomórkowy wypełnia wnętrze wszystkich komórek organizmu i oddzielony jest błonami komórkowymi od płynu zewnątrzkomórkowego. Ten ostatni stanowi zatem bezpośrednie otoczenie, bezpośrednie środowisko życia komórek, oddzielające je od świata zewnętrznego.

Czytaj dalej »

postheadericon Elektromiogram

Streszczona wyżej, bardzo ogólnie, niezwykle interesująca koncepcja przybliża nas nie tylko do zrozumienia komórkowych mechanizmów zmęczenia, ale jednocześnie lokuje je w całym systemie nerwowej kontroli ruchów człowieka.

Czytaj dalej »

postheadericon Wysiłki fizyczne – granice przystosowania

Chodzi naturalnie o granice adaptacji fizjologicznej, a nie o fizyczne granice wykładników tej adaptacji związane z działaniem takich elementarnych czynników, jak siła ciążenia, opór tarcia, wytrzymałość mechaniczna układu kostno-stawowego i mięśni etc., etc. Nie ulega wątpliwości, że czynniki tej natury ograniczają zdolność wysiłkową człowieka.

Czytaj dalej »

postheadericon Zagadnienie dostatecznej zdolności wysiłkowej

Zagadnienie dostatecznej zdolności wysiłkowej, jako istotnego czynnika stosunku człowiek-maszyna, pozostaje więc aktualne w takich sytuacjach. Nie zmienia to faktu ciągłego zwiększania się liczby stanowisk pracy „siedzącej”. Również czynności techniczno-manipulacyjne, biurowe itp. ulegają coraz większej automatyzacji. Jest to w pełni zrozumiałe tam, gdzie efektem staje się rzeczywista poprawa wydajności pracy. Coraz szerzej wkracza w prywatne życie mechanizacja i automatyzacja różnych czynności domowych. Nieraz jej hasłem jest zwiększenie czasu przeznaczonego na rekreację, rozwój indywidualnych zainteresowań itp. To hasło jest zrozumiałe. Jeżeli przynosi efekt, jaki głosi – włączając w to kompensację niedostatku ruchu – odpowiada biologicznym potrzebom człowieka. Sytuacja zmienia się, gdy czas wolny okazuje się tylko przedłużeniem bezczynności i nie staje się okazją do wyrównania niedostatków, jakie niesie pierwsza część dnia.

Czytaj dalej »

postheadericon Nadmierne spożycie pokarmów – czy istnieje mechanizm regulacyjny?

Była już mowa o tym, że w warunkach współczesnych społeczeństw dobrobytu człowiekowi zagraża przekarmienie i przeładowanie jego ustrojowych magazynów energii. Wiąże się z tym niebezpieczeństwo otyłości i związanego z nią większego zagrożenia szeregiem chorób cywilizacyjnych.

Czytaj dalej »

postheadericon Zmęczenie pracą siedzącą

Nie chodzi tu o samą pozycję siedzącą przy pracy (choć i to ma znaczenie), a o całą kategorię różnych zajęć, przy których wydatek energii jest znikomy (zapotrzebowanie organizmu na tlen rzędu 0,5 litra na minutę). Do tego typu prac można zaliczyć zarówno zajęcia kreślarskie, pisanie na maszynie, zmywanie naczyń, jak i pisanie rozprawy filozoficznej, uczenie się przy stole i wiele innych.

Czytaj dalej »

postheadericon Odwodnienie organizmu

Przyczyną odwodnienia organizmu jest zawsze rozbieżność między ilością wody traconej do otoczenia i ilością wody przyjmowanej w składzie wypijanych płynów i w składzie pokarmów oraz wytwarzanej w ustroju.

Czytaj dalej »

postheadericon Głód

Podstawowe dzieło poświęcone biologii głodu rozpoczyna się stwierdzeniem, że pełne ujęcie dotychczasowego doświadczenia ludzkiego obejmowałoby całą historię człowieka i sięgałoby wszystkich jego spraw i dziedzin aktywności. Historia człowieka jest – w oczach fizjologa – w dużej mierze historią jego walki o pokarm.

Czytaj dalej »

postheadericon Układ nerwowy, zmiany zachowania (behawioralne)

Zaskakująco małe zmiany stwierdzono w czynności narządów zmysłów – słuchu, wzroku, węchu i in. Dotyczy to również czasu większości reakcji odruchowych. Wyniki badań zespołu z Minnesoty wskazują nawet, że istnieją pewne podstawy fizjologiczne uzasadniające stare powiedzenie, iż „głód wyostrza zmysły”.

Czytaj dalej »

postheadericon Wysiłek fizyczny w pracy zawodowej

O tym, czy praca jest ciężka, średnio ciężka czy lekka, decyduje przede wszystkim stosunek jej wymogów do możliwości wykonującego ją człowieka. Ściślej mówiąc: stosunek zapotrzebowania organizmu na tlen podczas tej pracy do maksymalnego pochłaniania tlenu przez organizm człowieka, o którego tu chodzi.

Czytaj dalej »

postheadericon Długotrwała praca mięsniowa

Pewien stopień przemiany węglowodanów jest zatem niezbędny na to, aby utleniane mogły być w mięśniach kwasy tłuszczowe, dostarczając (pośrednio) energii do ich skurczów. Mówiono kiedyś, że „tłuszcze spalają się tylko w płomieniu przemiany cukrów”.

Czytaj dalej »