2 września 2015 — Built neoprene Zdrowie kobiet - Dieta i Medycyna

Archive for Wrzesień 2nd, 2015

postheadericon Człowiek i jego środowisko cz. II

Człowiek podlega także działaniu zmian temperatury otoczenia i jego składu gazowego, niskich i wysokich ciśnień. Pasja poznawania nieznanego i konieczność poszukiwania ciągle nowych źródeł pokarmu i zasobów energii, pasja postępu technicznego itd. zmusza człowieka do wspinania się na szczyty najwyższych gór i ciężkiej pracy w kopalniach położonych na wysokości kilku tysięcy metrów, do zanurzania się głęboko pod powierzchnię wody i ziemi, wreszcie – do eksploracji kosmosu. Działalność zatem samego człowieka kreuje nowe zagrożenia dla sprawności funkcjonowania jego własnego organizmu, jego zdrowia i życia. Czy zagrożenia te są nieodłączną cechą postępu cywilizacyjnego, czy jego odpadem, przez nieuwagę i niezrozumienie jego istoty tolerowanym – trudno dzisiaj na takie pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. Ważne jest natomiast, że zagrożenia te stanowią rzeczywistość współczesnego świata.

Czytaj dalej »

postheadericon Koordynacja nerwowo-mięśniowa Czynniki psychologiczne (motywacja)

Podstawowym czynnikiem, który decyduje o zdolności do długotrwałego wysiłku, jest bieżące pokrywanie zapotrzebowania mięśni na tlen. Zapotrzebowanie mięśni na tlen (w jednostce czasu) jest funkcją intensywności wysiłku (patrz ryc. IV. 22). W miarę wzrostu intensywności wysiłku proporcjonalnie zwiększa się zapotrzebowanie mięśni na tlen. Jeżeli jest on wtedy dostarczany w odpowiedniej ilości do mięśni, zwiększa się pochłanianie tlenu przez organizm. Zapotrzebowanie mięśni na tlen wzrasta już z chwilą rozpoczęcia wysiłku. Kilka minut musi jednakże upłynąć, zanim zwiększy się odpowiednio transport tlenu do mięśni, zanim wysiłkowa adaptacja oddychania i krążenia krwi osiągnie poziom odpowiadający wymogom wysiłku. Stabilizuje się wówczas tzw. równowaga czynnościowa (steady State), równowaga między zapotrzebowaniem na tlen a pochłanianiem tlenu przez organizm. W stanie równowagi czynnościowej pochłanianie tlenu odpowiada zapotrzebowaniu na tlen. Tylko w warunkach równowagi czynnościowej człowiek może wykonywać dłużej trwającą pracę mięśniową. Jeżeli zapotrzebowanie na tlen przekracza możliwości dostarczania go mięśniom i pochłanianie tlenu nie nadąża za zapotrzebowaniem, gromadzą się niedotlenione produkty przemiany materii, przede wszystkim kwas mlekowy, które stają się przyczyną gwałtownie narastających objawów zmęczenia.

Czytaj dalej »

postheadericon Głód i niedożywienie – objawy i skutki cz. III

Dane dotyczące „normalnych” ludzi zostały zebrane w przebiegu dwu znakomitych pod każdym względem studiów, opartych na badaniach, którym poddali się jako ochotnicy młodzi, zdrowi ludzie.

Czytaj dalej »