16 września 2015 — Built neoprene Zdrowie kobiet - Dieta i Medycyna

Archive for Wrzesień 16th, 2015

postheadericon Mięśnie

Wspomniano wyżej, że podłożem czynnego stosunku organizmu człowieka do świata otaczającego jest układ ruchowy. Podstawowym składnikiem tego układu są mięśnie. Tkanka mięśniowa jest wysoko wyspecjalizowana w specyficznej funkcji skracania się, które umożliwia przemieszczanie części ciała względem siebie i przemieszczanie całego ciała w przestrzeni. Funkcja ta przypada wydłużonym komórkom mięśniowym (ryc. IV. 15), zawierającym elementy kurczliwe, tzw. m i o- f i b r y 1 e (włókienka kurczliwe), w skład których wchodzą specyficzne białka – aktyna i miozyna. Położenie nici aktyny i miozyny względem siebie może zmieniać się, powodując skrócenie długości (skurcz) lub wydłużenie (rozkurcz, rozluźnienie) całego włókienka kurczliwego. Wtórnie w stosunku do tych zmian długości miofibryli zmienia się długość całej komórki mięśniowej. Z kolei pochodną zmian długości komórek mięśniowych, wchodzących w skład budowy mięśnia, jest zmiana jego długości. W mięśniu poszczególne komórki mięśniowe ułożone są w zasadzie równolegle i siła ich skurczu rozwija się wzdłuż długiej osi tych komórek i długiej osi mięśnia. Również miofibryle przebiegają w poszczególnych komórkach mięśniowych równolegle do długiej osi tych komórek.

Czytaj dalej »

postheadericon Tkanka mięśniowa – magazyn aminokwasów?

Wielokrotnie była już mowa o znaczeniu aminokwasu alaniny jako prekursora glukozy. W warunkach głodu głównym źródłem alaniny są mięśnie. Aminokwas ten w mięśniach powstaje w wyniku rozpadu białek mięśniowych, w których skład wchodzi. Może również powstawać w tzw. reakcji transaminacji z kwasu pirogronowego wytwarzanego w komórkach mięśniowych w toku metabolizmu węglowodanów, na cząsteczkę kwasu pirogronowego przenoszona jest, pod wpływem enzymu aminotransferazy alaninowej, grupa aminowa (NH2) pochodząca z innego aminokwasu, np. z glutaminy. Sama glutamina jest gorszym od alaniny materiałem do syntezy glukozy w wątrobie. Głównym źródłem alaniny jest więc rozpad białek mięśniowych. Biochemik amerykański G.F. Cahill przedstawił bardzo interesującą koncepcję cyklu glukozowo-alaninowego, który miałby funkcjonować w warunkach głodu. Szwed J. Wahren i Amerykanin P. Felig udowodnili działanie tego cyklu również podczas długotrwałej pracy fizycznej.

Czytaj dalej »