24 września 2015 — Built neoprene Zdrowie kobiet - Dieta i Medycyna

Archive for Wrzesień 24th, 2015

postheadericon Woda w organizmie człowieka – kontynuacja

Płyny ustrojowe, których głównym składnikiem jest woda, można podzielić na dwa wielkie przedziały: jednym z nich jest płyn wewnątrzkomórkowy, drugim płyn zewnątrzkomórkowy. Płyn wewnątrzkomórkowy wypełnia wnętrze wszystkich komórek organizmu i oddzielony jest błonami komórkowymi od płynu zewnątrzkomórkowego. Ten ostatni stanowi zatem bezpośrednie otoczenie, bezpośrednie środowisko życia komórek, oddzielające je od świata zewnętrznego.

Czytaj dalej »

postheadericon Elektromiogram

Streszczona wyżej, bardzo ogólnie, niezwykle interesująca koncepcja przybliża nas nie tylko do zrozumienia komórkowych mechanizmów zmęczenia, ale jednocześnie lokuje je w całym systemie nerwowej kontroli ruchów człowieka.

Czytaj dalej »

postheadericon Wysiłki fizyczne – granice przystosowania

Chodzi naturalnie o granice adaptacji fizjologicznej, a nie o fizyczne granice wykładników tej adaptacji związane z działaniem takich elementarnych czynników, jak siła ciążenia, opór tarcia, wytrzymałość mechaniczna układu kostno-stawowego i mięśni etc., etc. Nie ulega wątpliwości, że czynniki tej natury ograniczają zdolność wysiłkową człowieka.

Czytaj dalej »