Maj 2017 — Built neoprene Zdrowie kobiet - Dieta i Medycyna

Archive for Maj, 2017

postheadericon Badania Riassena w Finlandii – kontynuacja

U ludzi zmarłych z powodu choroby niedokrwiennej serca nie stwierdzono wprawdzie różnic w głębokości zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych w zależności od tego, czy prowadzili siedzący czy aktywny tryb życia, ale w całej tej grupie znacznie większa była liczba ludzi, którzy wiedli siedzący tryb życia niż ludzi obciążonych wysiłkami fizycznymi. Można przypuszczać, że u tych ostatnich taki sam stopień miażdżycy naczyń wieńcowych był mniej „groźny” dla mięśnia sercowego.

Czytaj dalej »

postheadericon Ciężka praca fizyczna

Szczegółowa analiza wyników badań, o których była tu mowa, wykazała, że ludzie, którzy systematycznie wykonują w ramach pracy zawodowej ciężkie wysiłki fizyczne, cechują się większą wydolnością fizyczną niż ludzie wykonujący pracę siedzącą lub inną, ale nie związaną z wysiłkami fizycznymi. Stwierdzono, że wysoka wydolność fizyczna ludzi, którzy w ramach swojej pracy zawodowej wykonują ciężkie wysiłki fizyczne, jest – w dużym przynajmniej stopniu – wynikiem fizjologicznej adaptacji do tej pracy, a nie tylko wynikiem selekcji.

Czytaj dalej »

postheadericon Mięśnie cz. II

Oprócz neuronów ruchowych docierają do mięśni wypustki małych neuronów rdzenia kręgowego, unerwiające wspomniane wcześniej propriorecep- tory (zwane też wrzecionami mięśniowymi), stanowiące narząd „czucia głębokiego” (propriorecepcji), reagujący na zmiany długości mięśnia i wysyłający informacje o tych zmianach do ośrodkowego układu nerwowego. Impulsy dopływające do proprioreceptorów zmieniają ich wrażliwość na specyficzny dla nich bodziec, jakim jest zmiana ich własnej długości (rozciągnięcie) równoległa ze zmianą długości mięśnia. Wrzeciona mięśniowe leżą między komórkami mięśniowymi, a jeden ich koniec umocowany jest często do ścięgna, w jakie przechodzi mięsień.

Czytaj dalej »

postheadericon Gimnastyka sportowa

Wreszcie – nieprzerwany wzrost rekordów w skoku o tyczce wiąże się w bardzo dużym stopniu z wprowadzeniem w latach sześćdziesiątych tyczki z włókna szklanego, co pozwoliło maksymalnie wykorzystać efekty przygotowania biologicznego zawodników.

Czytaj dalej »

postheadericon Glukoza

Dopiero po znacznym uszczupleniu zapasów węglowodanów i tłuszczów organizm sięgać może w głodzie do innego jeszcze – pośredniego – źródła energii, za jakie można uważać aminokwasy białek mięśniowych. Aminokwasy te uwalniane są jednak w wyniku destrukcji białek mięśni szkieletowych, w których są one podstawowym składnikiem ich struktury. Głębsze sięganie do tego „zapasu” energii jest już dramatyczną walką organizmu o przeżycie, a nie adaptacją w powszechnym rozumieniu tego słowa.

Czytaj dalej »

postheadericon KLASYFIKACJA PÓŹNIEJSZYCH OKRESÓW ŻYCIA (STARZENIE SIĘ ORGANIZMU)

Tak więc, pojęcie starości jest dosyć płynne, jak płynne są granice różnych okresów życia. Są to umownie wydzielone okresy jednolitego, ciągłego procesu rozwoju człowieka od narodzin do śmierci.

Czytaj dalej »

postheadericon Doskonalenie nerwowej kontroli skurczów mięśni

Trening w wysiłkach siłowych lub szybkościowych powoduje rozwój nieco innych zmian niż opisane powyżej. Przerost mięśni, zwiększający ich siłę, jest dobrze każdemu znanym efektem treningu siłowego.

Czytaj dalej »