Czerwiec 2017 — Built neoprene Zdrowie kobiet - Dieta i Medycyna

Archive for Czerwiec, 2017

postheadericon Tolerancja głodu – kontynuacja

Inny opisany przypadek długotrwałego głodu (w celu terapeutycznym) to młoda otyła kobieta, która w jednym ze szpitali amerykańskich nie przyjmowała pokarmu przez 236 dni, tracąc w ciągu tego czasu 44 kg, inny przypadek – 54-let- nia kobieta, która straciła 35 kg w ciągu 249 dni głodu.

Czytaj dalej »

postheadericon Granice sprawności fizjologicznych mechanizmów adaptacji wysiłkowej

Wiele danych wskazuje na to, że warunki współczesnego życia sprzyjają obniżaniu się sprawności działania wykształconych w toku ewolucji mechanizmów fizjologicznych adaptacji wysiłkowej.

Czytaj dalej »

postheadericon Środowisko wewnętrzne ustroju cz. II

W dłuższych odcinkach czasu utrzymywanie homeostazy jest warunkiem przetrwania: wobec zmiennych, zakłócających homeostazę wpływów środowiska o przeżyciu musi decydować sprawność mechanizmów fizjologicznych, przeciwstawiających się naporowi otoczenia. Ona wyznacza granice przetrwania.

Czytaj dalej »

postheadericon Rozwój rekordów w kilku dyscyplinach sportu

Wykorzystanie wiedzy z zakresu fizjologii, biochemii czy biomechaniki wysiłków sportowych stanowi zawsze podstawowy warunek optymalizacji treningu sportowego i warunek sięgania po rekordy. Zresztą wiedza ta jest jeszcze bardzo niekompletna i dalsze badania w tej dziedzinie powinny przynieść wyniki wskazujące nowe drogi poszerzania granic fizjologicznej adaptacji do wysiłków fizycznych, ochrony organizmu przed przeciążeniem itd.

Czytaj dalej »

postheadericon Skuteczność działania termoregulacji

Skuteczność działania termoregulacji u kobiet podczas długotrwałych wysiłków fizycznych można zilustrować przykładami. W roku 1971 spośród 2005 uczestników zawodów w biegach wytrzymałościowych w Australii (Sydney City-to-surf race) 29 dostało zapaści, 7 trzeba było umieścić w szpitalu. Nie było wśród nich żadnej kobiety, choć stanowiły one 4% ogółu startujących. W roku 1978 liczba startujących była prawie 10-krotnie większa, 30% stanowiły kobiety. Tylko 9 osób wymagało opieki z powodu udaru cieplnego, nie było wśród nich kobiety. Podobne dane nadeszły z Kanady i innych krajów.

Czytaj dalej »

postheadericon Schemat cząsteczki glikogenu – kontynuacja

Jest to niezmiernie uproszczony zarys schematu przemian, które przebiegają w kurczących się mięśniach, dostarczając energii do ich skurczów. Bardziej szczegółowe dane może Czytelnik znaleźć w popularnych pracach z dziedziny biochemii, takich np., jak książka Haralda Auricha.

Czytaj dalej »

postheadericon Podstawowa przemiana materii

W badaniach grupy Keysa stwierdzono jedynie tendencję do obniżania się podstawowej przemiany materii w warunkach głodu. Jednocześnie malała wewnętrzna temperatura ciała. Być może było to zjawisko pierwotne, w ślad za którym zmniejszało się tempo spalań tkankowych (czyli podstawowa przemiana materii). Powstałoby jednak znowu pytanie, jaki był mechanizm obniżenia temperatury ciała, jeżeli nie było to zjawisko wtórne w stosunku do obniżenia przemiany materii. Na pytania te nie ma dotychczas odpowiedzi.

Czytaj dalej »

postheadericon Lokalizacja zmian zmęczeniowych

W realizacji nawet najprostszych ruchów zaangażowany jest zawsze cały układ ruchowy, poczynając od komórek ośrodkowego układu nerwowego, w których zostaje on „zainicjowany”, poprzez ruchowe włókna nerwowe doprowadzające pobudzenie do mięśni, synapsy nerwowo-mięśniowe, przez które stan czynny jest transmitowany na komórki mięśniowe, kończąc na samych komórkach mięśni (ryc. IV. 34).

Czytaj dalej »

postheadericon Kwasica mięśnia

Jest interesujące, że kwasica zmniejsza uwalnianie wolnych kwasów tłuszczowych i trójglicerydów tkanki tłuszczowej. Jeżeli więc wysiłek ma dużą intensywność, mobilizuje zasoby energetyczne tkanki tłuszczowej w mniejszym stopniu niż wysiłek łagodniejszy, o mniejszej intensywności.

Czytaj dalej »