Lipiec 2017 — Built neoprene Zdrowie kobiet - Dieta i Medycyna

Archive for Lipiec, 2017

postheadericon Płuca to narząd wymiany gazów między organizmem a otoczeniem

Przez skórę organizm stale traci 300-600 ml wody na dobę, w wyniku parowania jej do otoczenia. Ta ilość wody może ogromnie wzrosnąć w wyniku pobudzenia gruczołów potowych i wydzielania potu. Wydzielanie potu w ilości 7-9 1 na dobę nie stanowi rzadkości nawet w naszym klimacie, np. w upalne dni lata na tzw. gorących stanowiskach w przemyśle. Opisywano utratę potu w gorącym środowisku sięgającą 14 1 w ciągu doby.

Czytaj dalej »

postheadericon Organizm reaguje na wiele obciążeń fizjologicznych

U ludzi przekarmianych we wczesnym dzieciństwie tworzy się większa liczba komórek tłuszczowych. W późniejszych okresach życia łatwiej mogą one gromadzić tłuszcz. Ponadto może istnieć związek między liczbą komórek tłuszczowych a wydzielaniem insuliny przez trzustkę. Zwiększone wydzielanie insuliny usposabia do otyłości – zwiększa ono wytwarzanie tłuszczów z węglowodanów, nasila syntezę trójglicerydów w tkance tłuszczowej itd., itd. Zmniejsza się jednocześnie wrażliwość tkanki tłuszczowej na działanie insuliny, co przyczynia się do pogorszenia tolerancji węglowodanów, ewentualnie do hiperglikemii i jej skutków.

Czytaj dalej »

postheadericon Detoksykacja alkoholowa jaka cena?

Detoksykacja alkoholowa

nie od dziś wiadomo, że przede wszystkim alkohol zaczyna si dawkować od małych porcji, a następnie przechodzi do tych naprawdę sporych. To właśnie oznacza, że jeśli ktoś jest zdania, że mimo wszystko ma słaba głowę, to warto jest zrezygnować z picia alkoholu zamiast zaczynać i nie wiedzieć kiedy skończyć. Prawda jest taka, że pomimo trudności na samym początku to i tak można będzie całkowicie zmienić swoje własne podejście, jak i również spowodować, że na pewne problemy zaczniemy patrzeć z o wiele większym dystansem niż to było do tej pory. Wiadomo, że jeśli chodzi o kwestie takie jak dezoksydacja alkoholowa to można będzie przede wszystkim dać sobie więcej czasu, by można było we właściwy sposób do tego typu wniosków dojść. Wiadomo, że czasami dzięki temu ludzie zaczynają całkowicie inaczej myśleć, a tym samym są nastawieni na to, by mimo wszystko można było osiągną jakieś własne wnioski. Prawda jest taka, że właściwie na każdym kroku dezoksydacja alkoholowa będzie mógł okazać się strzałem w dziesiątkę. Dlatego warto jest dać sobie więcej czasu, by mimo wszystko można było inaczej na pewne sprawy popatrzeć. Przekonamy się o tym, że dla nas również

dezoksydacja alkoholowa

to będzie właściwe rozwiązane. Warto jest więc już dziś pomyśleć nad tym, jakiego typu możliwości stoją jeszcze przed nami, oraz w jaki sposób będzie można przepatrz na pewne kwestie w naprawdę bardzo atrakcyjny sposób.

postheadericon Ośrodek leczenia alkoholizmu z dala od domu

Ośrodek leczenia alkoholizmu

tak naprawdę nawet jeśli nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele korzyści stoi jeszcze przed nami, to można będzie całkowicie zmienić swoje zdanie. Prawda jest taka, że można będzie naprawdę więcej skorzystać na tym, że jeśli od czasu do czasu wypijemy lampkę wina, to należy skończyć właśnie na tej jednej. Jeśli natomiast widzimy, że mimo wszystko opcje związane właśnie z kwestiami takimi jak właśnie uzależnienie biorą górę, to należałoby zupełnie inaczej zacząć na to wszystko patrzeć. Nie od dziś wiadomo, że właściwie każdy ma szanse na sukces, pod warunkiem, że mimo wszystko będzie wiedział, w jaki właściwie sposób na pewne sprawy można będzie się zapatrywać. Wiadomo, że jeśli chodzi tutaj o to, jak podchodzimy do możliwości związanej właśnie z ośrodek leczenia alkoholizmu to opcji jest o wiele więcej niż na samym początku myśleliśmy. Tak naprawdę dla właściwie każdego pacjenta jest to wszystko dostosowane w sposób indywidualny, co oznacza, że można będzie całkowicie zmienić swoje nastawienie do pewnych kwestii, jeśli oczywiście można będzie w jakiś sposób to uczynić. Wiadomo, że leczenie alkoholizmu to bardzo poważna sprawa, pomimo tego, że na samym początku sadziliśmy inaczej to jednak bardzo duże znaczenie będzie mogło mieć tutaj właściwe podejście właśnie do tych kwestii. Musimy wiedzieć, że to w jaki sposób patrzymy na pewne rozwiązania będzie mogło mieć naprawdę duże znaczenie jeśli chodzi o efekt końcowy. Dlatego właśnie

ośrodek leczenia alkoholizmu

może o wszystkim przesadzić.

postheadericon Odwyk alkoholowy-czas trwania

Odwyk alkoholowy

możliwości związane z leczeniem uzależnienia zależne są nie tylko od danej placówki ale również w dużej mierze od konkretnego przypadku. Nie da się opracować jednego konkretnego planu działania dla wszystkich uzależnionych ponieważ jak wiadomo każdy pacjent jest troszkę inny. Dlatego od nas samych jak i również naszych bliskich będzie mogło zależne od danego podejścia. Dlatego warto jest mocniej zastanowić się nad konkretnymi rozwiązaniami, ponieważ to właśnie one będą mogły mieć bardzo duży wpływ właśnie na odwyk alkoholowy i jego efekty końcowe. Nie od dziś wiadomo, że właściwie dla każdego wielkie znaczenie ma tutaj samo podejście do kwestii związanej właśnie z odwykiem. Wiadomo, że jeśli ktoś boryka się z problemem od dłuższego czasu to jednak sam odwyk również może dłużej trwać. Dlatego warto jest już dziś mocniej zastanowić się nad tym, jak wygląda sytuacja, oraz jakiego typu możliwości można będzie w niej stosować. Koniecznie należy już dziś o tym pomyśleć, by wiedzieć jak na pewne sprawy zacząć sobie patrzeć, oraz jakiego typu możliwości są jeszcze przed nami. Prawda jest taka, że nawet jeśli na samym początku

odwyk alkoholowy

nie do końca do nas przemawia, to jednak w późniejszym czasie naprawdę więcej będzie mogło się pozmieniać. Czasami można będzie inaczej podejść do pewnych kwestii jak i również zastanowić się nad tym, jak tego typu możliwości wpływają na wszystkich członków naszej rodziny.

postheadericon Obciążenia fizyczne w pracy zawodowej

Wracając do obciążeń fizycznych w pracy zawodowej: ostatnio autor stykał się w różnych środowiskach naukowych z niepokojem dotyczącym jeszcze innego zagadnienia. Niektórzy uczeni zwracają uwagę na to, że właściwie nie wiemy, czy z punktu widzenia biologicznej optymalizacji warunków pracy uzasadnione jest dążenie (niezależnie od jego skuteczności patrz wyżej) do maksymalnej, technicznie możliwej redukcji tych obciążeń. Nie chodzi tu tylko o to, że z reguły zmniejszaniu obciążeń fizycznych towarzyszy zwiększanie się obciążeń neuro-psychicznych, które stanowią jeszcze poważniejszy problem. Chodzi o dyskutowany w tym rozdziale (patrz też str. 121) problem niedostatku obciążeń układu kostno-mięśniowego, zmniejszania się siły różnych grup mięśniowych i częściowo z tym związanych różnych uciążliwych dolegliwości (np. bóle w okolicy krzyżowej kręgosłupa), nadmiernej redukcji obciążeń układu krążenia i z tym związanych różnych problemów zdrowia itd. Trzeba powtórzyć: w tej chwili są to tylko „podejrzenia” i niepokoje – być może niezupełnie uzasadnione – związane z niedostatkami wiedzy o fizjologii człowieka w naturalnych warunkach jego życia. Odpowiednie badania projektowane są już w różnych placówkach naukowych na świecie.

Czytaj dalej »

postheadericon Model „pozostawania w łóżku”

Dość szeroko stosowany model „pozostawania w łóżku” (w języku angielskim przyjęła się nawet nazwa bed rest), obok zasadniczej zalety bezpośredniego badania wpływu hipokinezji właśnie na człowieka – ma również zasadniczą wadę. Unieruchomienie w łóżku oznacza bowiem nie tylko zmniejszenie aktywności ruchowej, ale jednocześnie zmianę kierunku działania siły ciężkości w stosunku do długiej osi ciała. W efekcie trudno jest odróżnić, czy wywołane przez pozostawanie w łóżku zmiany czynności organizmu są następstwem niedostatku aktywności ruchowej czy efektem długotrwałej zmiany położenia ciała w stosunku do kierunku działania siły ciężkości.

Czytaj dalej »

postheadericon KOSZT ENERGETYCZNY KILKU PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI ROBOCZYCH

Z danych tych wynika, że orientacyjnie można ocenić przeciętne zapotrzebowanie energetyczne człowieka na 2000-3000 kcal na dobę. Oczywiście wykonywanie przezeń specjalnych czynności może granice te przesuwać. Około 30-40 % wartości wydatkowane jest w związku z czynnościami niezbędnymi do utrzymania się przy życiu, zapewnienia zdobycia pokarmu itd. Dla porównania inni przedstawiciele naczelnych (Primates), stojący na niższych od człowieka szczeblach drabiny rozwojowej, „poświęcają” na zdobycie pokarmu około 70% dobowego wydatku energii. Wszelkie straty energetyczne muszą zostać zrównoważone przez energię dostarczoną z zewnątrz w postaci spożywanego pokarmu, aby mogła zostać utrzymana równowaga bilansu energetycznego organizmu.

Czytaj dalej »

postheadericon Klasyfikacja okresów życia ludzkiego zmieniła się z biegiem historii

Przed omówieniem tego zagadnienia trzeba wyjaśnić pewną kwestię natury terminologicznej. Nie istnieje żadne ścisłe kryterium starzenia się ani wieku starego. Podział całego życia na okresy jest – przynajmniej w odniesieniu do drugiej jego połowy – bardziej oparty dzisiaj, podobnie jak był w przeszłości, na obrazie zmieniających się ról społecznych człowieka, jego zdolności produkcyjnej itp., niż na dokładniej zdefiniowanych podstawach biologicznych. Starość zawsze budziła zainteresowanie, znajdujące odbicie w dziełach literackich, sztuce i zapisach dawnych lekarzy. Natomiast do kategorii „starych” zaliczano w różnych czasach ludzi w różnym wieku. Niegdyś starość traktowana była powszechnie na równi z chorobą (senectus imanabilis morbus Seneki). Galen (130-200 r.) był bodaj pierwszym znanym lekarzem, który w starości dostrzegał naturalne następstwo długiego życia, a nie chorobę.

Jest uderzające, jak mało klasyfikacja okresów życia ludzkiego zmieniła się z biegiem historii. Podziałowi całego życia przez dawnych lekarzy (za Hipokratesem) na siedem faz odpowiada w zasadzie znane „siedem wieków” Szekspira, pod którym to podziałem i dzisiaj można by się podpisać. Kontrowersje wzbudziłby natomiast pewnie „przydział” do grupy „starość”. Hipokrates uważał, że zaczyna się po 56. roku życia, Warron (II w. p.n.e.) – że od 60. roku, Galen – od 49. roku itd. Jeszcze na międzynarodowym kongresie gerontologicznym w Kijowie w roku 1972 przyjmowano na ogół, że można jako okres starości traktować wiek powyżej 65. roku życia. Już po 20 latach wydaje się uzasadnione przesunięcie tej granicy powyżej 70. czy nawet 75. roku życia (tab. IV.8). Zresztą nie wszędzie i nie

postheadericon ILOŚĆ WODY POWSTAJĄCEJ W ORGANIZMIE PRZY SPALANIU RÓŻNYCH SUBSTANCJI CZ. II

Niektórzy badacze uważają, że najlepszy użytek, jaki można zrobić z moczu wydalonego w warunkach odwodnienia na pustyni, to zwilżanie nim powierzchni ciała. Parując mocz zabiera z ustroju ciepło zastępując w tej roli pot, którego wydzielanie może się nieco zmniejszyć.

Zahamowanie diurezy podczas pracy w gorącym otoczeniu może być kłopotliwym problemem i w naszych warunkach klimatycznych. W badaniach prowadzonych przez Zakład autora tej książki i współpracujących z nim lekarzy przemysłowej służby zdrowia stwierdzano bardzo często u robotników pracujących na tzw. gorących stanowiskach wydalanie moczu rzędu 200-300 ml w ciągu 8 godzin pracy. Był to mocz bardzo zagęszczony. Jeżeli dzieje się tak przez tydzień czy miesiąc, nie ma to zapewne istotnego wpływu ujemnego dla zdrowia. Jeżeli jednak tak mała diureza jest zjawiskiem codziennym przez wiele miesięcy i lat – może sprzyjać rozwojowi niektórych chorób nerek (np. kamica nerkowa) w związku z bardzo wolnym przepływem przez nerki i drogi moczowe wysoko zagęszczonego moczu.

W miarę pogłębiania się niedostatku wody w organizmie zmniejsza się wydzielanie potu i chłodzenie powierzchni ciała przez jego parowanie. Organizm w obliczu zagrażającej głębokiej dehydratacji zaczyna oszczędzać wodę. Naturalnie zmniejsza to sprawność termoregulacji. Powstaje błędne kolo: sprawne termo- regulacyjne wydzielanie potu powoduje utratę wody ustrojowej, odwodnienie organizmu zmniejsza wydzielanie potu, co z kolei upośledza sprawność termoregulacji. Organizm staje przed dwoma możliwościami, z których każda jest zła: albo dalsze pobudzenie termoregulacji i zapobieganie hipertermii kosztem pogłębienia dehydratacji organizmu w wyniku wydzielania dużych ilości potu, albo zmniejszenie wydzielania potu i ochrona zmniejszającej się ilości wody w organizmie, co jednak musi spowodować hipertermię z powodu redukcji ilości ciepła usuwanego do otoczenia dzięki parowaniu potu.

postheadericon Hipoglikemia (obniżenie stężenia glukozy we krwi)

Uszczuplenie zasobów węglowodanowych organizmu podczas długotrwałej pracy mięśniowej należy do czynników ograniczących zdolność do jej wykonywania. Przyczyną zmniejszenia zdolności wysiłkowej może być zarówno wyczerpanie glikogenu z mięśni, jak i obniżenie stężenia glukozy we krwi. Obniżenie stężenia glukozy we krwi ogranicza zdolność do pracy przede wszystkim w wyniku upośledzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego.

Czytaj dalej »