7 września 2017 — Built neoprene Zdrowie kobiet - Dieta i Medycyna

Archive for Wrzesień 7th, 2017

postheadericon Zasoby energii w kwasach tłuszczowych trój glicerydów tkanki tłuszczowej

Pewna jego część jest niedostępna dla działania czynników mobilizujących rezerwy energetyczne organizmu człowieka podczas pracy wykonywanej przez jego mięśnie.

Praktycznie nieograniczone są natomiast zasoby energii w kwasach tłuszczowych trój glicerydów tkanki tłuszczowej. Nie zdarza się nigdy w życiu zdrowego człowieka, aby wyczerpanie zasobów tłuszczowych uniemożliwiło kontynuację wysiłku z powodu braku energii do resyntezy ATP. Zanim do tego dojdzie, występuje uniemożliwiające pracę zmęczenie spowodowane działaniem innych czynników (patrz str. 102). Natomiast zasoby glikogenowe mięśni mogą zostać całkowicie wyczerpane. Opisywano to np. u sportowców po długotrwałych wysiłkach. Zresztą nie trzeba na to wysiłku sportowego. Zwykły szybki, kilkugodzinny marsz może spowodować prawie całkowite opróżnienie mięśni z ich zapasów glikogenowych. I wtedy zaczyna się kłopot, polegający na tym, że przy braku węglowodanów kwasy tłuszczowe nie mogą być przez pracujące mięśnie wykorzystywane jako jedyne źródło energii. Dlaczego tak jest i jakie są tego skutki, wyjaśniono na str. 50.

O tym, w jakiej proporcji wykorzystywane są podczas pracy mięśniowej wymienione wyżej substraty energetyczne, decydują przede wszystkim dwa czynniki : intensywność i czas trwania wysiłku. Znaczenie ma też rodzaj diety oraz stan wytrenowania organizmu.

Na początku każdego wysiłku, zanim zwiększy się dopływ krwi do mięśni i niesionych przez nią pozamięśniowych substratów energetycznych – kwasów tłuszczowych i glukozy, energia do skurczów mięśni czerpana jest z rozpadu adenozynotrójfosforanu (ATP), fosfokreatyny, jak również glikogenu mięśniowego.