Adaptacja do głodu
http://gabinetpodologiczny.zgora.pl/

postheadericon Adaptacja do głodu

Określenie takie może wydać się paradoksalne – czy można mówić o przystosowaniu do niedoboru kalorycznego, tzn. o przystosowaniu do niedoboru energii niezbędnej organizmowi do życia? W ocenie natury zmian biologicznych, jakie rozwijają się w organizmie w warunkach niedostatecznego zaopatrzenia w pokarm, zasadnicze znaczenie ma czynnik czasu. W pierwszym, różnie długo trwającym u różnych zwierząt i u różnych ludzi okresie głodu zmiany te mają charakter wyraźnie przystosowawczy – organizm sięga do własnych rezerw energetycznych, przede wszystkim tłuszczowych, których jedyną w gruncie rzeczy naprawdę istotną rolą w organizmie jest właśnie służenie jako magazyn energii.

Inne funkcje tkanki tłuszczowej, takie jak izolacja termiczna organizmu (podskórna tkanka tłuszczowa), izolacja mechaniczna i in. mają z punktu widzenia możliwości przetrwania znaczenie drugorzędne (z wyjątkiem takich szczególnych okoliczności, jak zanurzenie w zimnej wodzie).

Rzecz polega na właściwym, maksymalnie oszczędnym i skutecznym wykorzystywaniu tych rezerw, co zależy od sprawności mechanizmów neuro-hormo- nalnej regulacji metabolizmu. Ustrojowe zasoby energii są bardzo bogate (tab. V.3) i wystarczą na przeżycie w warunkach głodu co najmniej 80 dni, nawet przy znacznym dobowym wydatku energii sięgającym 2000 kcal na dobę.

Wykorzystanie zasobów własnej tkanki tłuszczowej nie pociąga za sobą ani obniżenia sprawności fizycznej, ani psychicznej człowieka, jeżeli nie brać pod uwagę zwiększenia jego wrażliwości na chłód.

Leave a Reply