Adaptacja wysiłkowa a rodzaj wykonywanej pracy

postheadericon Adaptacja wysiłkowa a rodzaj wykonywanej pracy

Nasuwa się pytanie, czy tak drastycznie zmieniający się tryb życia wpłynie na sylwetkę biologiczną człowieka i czy troska o wysoką wydolność fizyczną zachowa znaczenie troski o sprawne wykonywanie pracy zawodowej, o odporność na zmęczenie i – w dalszej perspektywie – troski o zdrowie.

Zagadnienie to szerzej omówione zostało w innej pracy autora. Tutaj przytoczonych zostanie tylko kilka przykładów takich zmian. Wyniki badań autora i współpracowników zestawiono na rys. IV. 32. Przedstawia on zmiany wydolności fnycznej zachodzące z wiekiem u ludzi wykonujących różnego rodzaju pracę. Jako miarę wydolności fizycznej traktowano maksymalne pochłanianie przez organizm tlenu. Wyniki tych badań wskazują, iż – po pierwsze – wydolność fizyczna ludzi wykonujących różnego rodzaju pracę zawodową jest różna, dotyczy to jednak tylko tych rodzajów pracy, które zdecydowanie różnią się kosztem energetycznym. Po wtóre – ludzie wykonujący pracę siedzącą i ludzie wykonujący czynności techniczno-manipulacyjne (ślusarze, mechanicy, elektrycy i in.) cechują się taką samą wydolnością fizyczną, i po trzecie – obniżanie się wydolności fizycznej zachodzi w podobnym tempie, niezależnie od rodzaju pracy. U ludzi wykonujących ciężką pracę zawodową wydolność była jednak w każdym wieku znacznie lub niekiedy bardzo znacznie wyższa niż u ludzi wykonujących pracę siedzącą.

Istnieje zatem związek między sprawnością mechanizmów adaptacji wysiłkowej a rodzajem wykonywanej pracy, tzn. ilością i intensywnością wysiłków fizycznych związanych z tą pracą.

Leave a Reply