Aktywacja neuronów ośrodka głodu
solid security

postheadericon Aktywacja neuronów ośrodka głodu

Aktywacja neuronów ośrodka głodu zmusza zwierzę do poszukiwania pokarmu i do jedzenia, ośrodka sytości – przerywa zainteresowanie pokarmem i jedzeniem. Nie jest zresztą pewne, czy ośrodek sytości pełni ściśle taką właśnie funkcję. Jest możliwe, że aktywacja jego neuronów wyzwala „czynną” awersję do pokarmu. Ponadto wysuwane są przypuszczenia o częściowej odrębności mechanizmów biorących udział w krótkotrwałej Regulacji przyjmowania pokarmu (np. nasycenie po przyjęciu posiłku) i w regulacji długotrwałej, związanej z utrzymywaniem stałych zasobów energetycznych ustroju i stałego ciężaru ciała. Ostatnio badana jest m.in. rola hormonów przewodu pokarmowego oraz endogennych peptydów opiatowych w mechanizmie kontroli przyjmowania pokarmów (głodu, sytości).

Z punktu widzenia fizjologicznej kontroli przyjmowania pokarmu jako mechanizmu homeostatycznego ważna jest natura informacji o zasobach energetycznych organizmu lub o ich zmianach, które osiągając ośrodek głodu i sytości modyfikują ich aktywność.

Istnieją trzy, zresztą nie wykluczające się nawzajem, koncepcje aktywacji ośrodka głodu i sytości. Najlepiej dotychczas uzasadniona doświadczalnie jest teoria glukostatyczna. Uzupełniają ją teorie: lipostatyczna i termostatyczna, a ostatnio też purynostatyczna.

Dopamina jest związkiem podobnym pod względem budowy do noradrealiny i powstaje jako jeden z etapów jej syntezy. przez informacje o zmniejszaniu się zasobów węglowodanowych organizmu. Dla przetrwania organizmu utrzymywanie pewnych zasobów węglowodanów ma znaczenie kluczowe. Komórki ośrodkowego układu nerwowego nie mogą funkcjonować bez dostatecznego zaopatrzenia w glukozę, tak jak nie mogą funkcjonować bez dopływu tlenu. Wprawdzie w warunkach niedoboru węglowodanów w organizmie i uruchomienia zastępujących je w wielu tkankach wolnych kwasów tłuszczowych, których część przekształca się w wątrobie w ciała ketonowe, mózg może korzystać z tych ostatnich, nigdy jednak nie mogą one stanowić jedynego źródła energii dla komórek nerwowych. Część ich wydatku energetycznego musi być pokrywana przez metabolizm glukozy.

Leave a Reply