Aktywność ruchowa a zdrowie człowieka - kontynuacja

postheadericon Aktywność ruchowa a zdrowie człowieka – kontynuacja

Mimo tych wątpliwości sugestia, jaką nasunęły badania Morrisa i jego kolegów, o istnieniu związku przyczynowego między zmniejszeniem się aktywności ruchowej a wzrostem ryzyka choroby wieńcowej jest bardzo atrakcyjna. Sugestię taką potwierdzają również wyniki badań przeprowadzonych w ciągu ostatnich 20 lat przez innych autorów.

Opisano np. rzadsze o 18% występowanie choroby wieńcowej wśród ludzi wykonujących przez 1-2 godziny dziennie ciężką pracę fizyczną niż u ludzi wykonujących taką pracę przez mniej niż godzinę dziennie. Wśród farmerów amerykańskich stwierdzono rzadsze o prawie 30% występowanie napadów bólowych i innych objawów choroby wieńcowej niż wśród ludzi wykonujących zawody nie związane z wysiłkami fizycznymi.

Wspomniany już w tej książce fizjolog amerykański H.L. Taylor kierował badaniami, które objęły analizę przyczyn zgonów trzech kategorii pracowników jednego z wielkich przedsiębiorstw kolejowych tego kraju. Podział na wspomniane kategorie oparty był na różnicy ciężkości pracy. Cała ta populacja była nader homogenna i jej „podgrupy” różniły się zdecydowanie tylko aktywnością ruchową (co niestety nie jest jednoznaczne ze stwierdzeniem, że była to różnica jedyna). Urzędnicy kolei reprezentowali grupę o siedzącym trybie życia, zwrotniczy – o umiarkowanej aktywności ruchowej, robotnicy zaś zatrudnieni przy budowie nowych linii kolejowych – ludzi wykonujących ciężką pracę fizyczną.

Na ogólną liczbę 191 609 osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie w latach 1955-56 zmarło 1978. Choroba wieńcowa była przyczyną zgonu 5,7 osób na 1000 wśród pracowników o siedzącym trybie życia (wyniki korygowano uwzględniając wiek zmarłych), 3,9 – wśród ludzi o umiarkowanej aktywności ruchowej, 2,8 – wśród ludzi wykonujących ciężką pracę fizyczną.

Leave a Reply