Aktywność ruchowa a zdrowie człowieka Aktywność ruchowa a zdrowie człowieka
zarządzanie najmem warszawa

postheadericon Aktywność ruchowa a zdrowie człowieka

Zbieżność występowania dwu zjawisk w życiu społeczeństw w krajach wysoko rozwiniętych: redukcja wysiłków fizycznych w pracy zawodowej oraz wzrost liczby zachorowań na takie „choroby cywilizacyjne”, jak choroba wieńcowa, otyłość, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i in., stała się impulsem do badań populacyjnych nad częstością występowania tych chorób wśród ludzi wykonujących zawodowo różne rodzaje pracy, związane z różną ilością wysiłków fizycznych.

Dużo uwagi poświęcono dotychczas związkowi wzrastającej zapadalności na chorobę wieńcową z obniżeniem się aktywności ruchowej współczesnego człowieka. Wysunięto pytanie, czy wykonywanie zawodowo pracy wymagającej umiarkowanej lub znacznej aktywności fizycznej związane jest z mniejszym ryzykiem zapadnięcia na chorobę wieńcową niż wykonywanie typowo „siedzącej” pracy, czy ma wpływ na przebieg tej choroby i szanse przeżycia zawału.

W roku 1950 dr J.N. Morris i wspólpr. ze znanej Londyńskiej Szkoły Higieny i Medycyny Tropikalnej przeanalizowali występowanie choroby wieńcowej wśród dwu kategorii pracowników o podobnym – zdaniem tych autorów – trybie i poziomie życia, lecz różniących się aktywnością ruchową. Kierowcy autobusów londyńskich zostali potraktowani jako ludzie wykonujący pracę siedzącą, konduktorzy – jako ludzie zmuszeni do ciągłego poruszania się.

Okazało się, że częstość występowania choroby wieńcowej u konduktorów stanowiła tylko 73% odpowiedniej wartości odnoszącej się do mniej ruchowo aktywnych kierowców. Naturalnie trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że zbieżność występowania dwu zjawisk nie musi oznaczać istnienia między nimi związku przyczynowego. Nie ma pewności, czy w przytoczonych badaniach inne, poza aktywnością ruchową, różnice w życiu obu grup badanych ludzi nie miały większego wpływu na rozwój choroby.

Leave a Reply