Aktywność ruchowa w profilaktyce „chorób cywilizacyjnych" cz. II
Ortodenti

postheadericon Aktywność ruchowa w profilaktyce „chorób cywilizacyjnych” cz. II

Zdaniem A. Arnolda ślady poglądów medycyny arabskiej na zdrowotne znaczenie aktywności ruchowej można znaleźć w europejskich pismach medycznych jeszcze schyłkowej fazy Renesansu. Wpływ ten sięga wydrukowanego w roku 1569 dzieła Hieronymusa Mercurialisa De arte gymnastica, które zyskało dużą popularność i na które powoływano się przez wiele lat.

Rozpoznanie znaczenia aktywności ruchowej dla ludzi z chorobą wieńcową przypisuje się zwykle lekarzowi angielskiemu W. Heberdenowi, który w wydawnictwie „Royal College of Physicians” opublikował w roku 1772 pracę zatytułowaną „Opis (przypadku) choroby klatki piersiowej”. Opis dotyczy pacjenta, który jak należy sądzić na podstawie jego dolegliwości, cierpiał na chorobę wieńcową. Według Heberdena stan tego pacjenta poprawił się i dolegliwości ustąpiły prawie zupełnie pod wpływem piłowania drzewa codziennie przez pól godziny, w ciągu kilku miesięcy. Nie jest to oczywiście kuracja do naśladowania. Opis ten można natomiast traktować jako przykład zwiększenia tolerancji wysiłkowej pacjenta z chorobą wieńcową pod wpływem treningu fizycznego, dzisiaj nazywalibyśmy – rehabilitacji.

Leave a Reply