Aktywność ruchowa w profilaktyce choroby wieńcowej

postheadericon Aktywność ruchowa w profilaktyce choroby wieńcowej

Bardzo wiele argumentów przemawia za tym, że nasilona aktywność ruchowa może zmniejszać ryzyko choroby wieńcowej. Nie jest to jednak ostatecznie i bezspornie dowiedzione, nie tyle dlatego, że liczba kontrargumentów jest godna niepokoju, ile dlatego, że nie można przeprowadzić absolutnie czystych pod względem metodycznym badań, które zagadnienie to rozstrzygnęłyby ostatecznie.

Znani specjaliści, profesorowie P.O. Astrand i K. Rodahl, piszą, że minie pewnie więcej niż sto lat, zanim badania takie zostaną przeprowadzone. Człowiek o bardzo bogatym doświadczeniu w zakresie wykorzystania aktywności ruchowej w rehabilitacji kardiologicznej, dr J. Kellerman, sceptycznie zwraca uwagę, że wspomniani profesorowie zgrzeszyli w tym miejscu nadmiernym optymizmem…

Czy należy wysnuć stąd wniosek, że z wykorzystaniem aktywności ruchowej jako środka profilaktycznego należy wstrzymać się do czasu ostatecznego udowodnienia pełnej jego skuteczności? Byłoby to błędne stanowisko. Gdyby nawet – co jest mało prawdopodobne – skuteczność nasilonej aktywności ruchowej jako Arnold A. Lehrbuch der Sportmedizin. L. Barth, Leipzig 1960.

Sporo danych dotyczących m.in. historii rozwoju poglądów na aktywność ruchową jako czynnik zdrowia może znaleźć czynnika profilaktyki choroby wieńcowej okazała się mniejsza, niż wskazują na to dane dostępnych dzisiaj badań, jej wpływ zwiększający sprawność adaptacji organizmu do różnych obciążeń środowiskowych nie ulega żadnej wątpliwości. Fizjologiczne podłoże takiego jej działania zostało już omówione wcześniej. Zapobiegawcze, w stosunku do choroby wieńcowej, działanie nasilonej aktywności ruchowej może zaznaczać się na poziomie różnych ogniw rozwoju tej choroby.

Leave a Reply