Badania nad otyłością

postheadericon Badania nad otyłością

Bardzo interesujące i zbliżające do wyjaśnienia przyczyny wielu przypadków otyłości są badania, z których wynika, że u ludzi otyłych przyjęcie pokarmu nie tylko nie wywołuje efektu swoiście dynamicznego, ale często przeciwnie – zmniejsza natężenie przemiany materii i wytwarzania ciepła.

Wyjaśnienie regulacji zasobów energetycznych organizmu nastręcza, jak widać, jeszcze wiele trudności. Jest to bardzo aktualny problem badań fizjologicznych. Poznanie tego mechanizmu miałoby podstawowe znaczenie dla lepszego zrozumienia funkcjonowania organizmu człowieka w zmiennych warunkach życia i miałoby bezpośrednie implikacje praktyczne, zwłaszcza dla profilaktyki i leczenia otyłości.

Być może część tych trudności związana jest – jak wyżej stwierdzono – ze szczególnym charakterem regulacji zasobów energetycznych ustroju. Badania dra Grovera C. Pittsa skłaniają do wysunięcia hipotezy, że mechanizm regulacji zasobów energetycznych organizmu nie ma priorytetu w całym systemie integrującym działanie regulacji procesów życiowych. W systemie tym istnieć musi swego rodzaju „hierarchia ważności” różnych mechanizmów regulacyjnych i ich „współzawodniczenie” o wspólne mechanizmy wykonawcze (efektorowe). Jednym z ogniw „mechanizmów wykonawczych” jest tkanka tłuszczowa. Jej zapasy tłuszczu uruchamiane są nie tylko wtedy, gdy grozi przeładowanie nimi (byłaby to właśnie reakcja regulacyjna zasobów energetycznych), ale i np. podczas wysiłku fizycznego, w zimnym otoczeniu, pod wpływem urazu, stresu operacyjnego itp., nawet wówczas gdy ogólna masa tej tkanki nie jest duża. Wygląda to tak, jakby istniał szeroki zakres zmian ilości tkanki tłuszczowej, w ramach którego jej mobilizacja lub akumulacja byłyby niezależne lub mało zależne od podstawowego mechanizmu regulacji zasobów energetycznych. O uruchomieniu nawet znacznych ilości tłuszczów lub o ich akumulacji decydowałyby różne czynniki, nie związane bezpośrednio z regulacją zasobów energetycznych. Dopiero po przekroczeniu tego zakresu, po osiągnięciu większej otyłości lub wyniszczenia, mechanizm ten zyskiwałby rangę „większego priorytetu” i dawał znać o sobie.

Leave a Reply