Badania Riassena w Finlandii - kontynuacja Badania Riassena w Finlandii - kontynuacja
BOSS fz5

postheadericon Badania Riassena w Finlandii – kontynuacja

U ludzi zmarłych z powodu choroby niedokrwiennej serca nie stwierdzono wprawdzie różnic w głębokości zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych w zależności od tego, czy prowadzili siedzący czy aktywny tryb życia, ale w całej tej grupie znacznie większa była liczba ludzi, którzy wiedli siedzący tryb życia niż ludzi obciążonych wysiłkami fizycznymi. Można przypuszczać, że u tych ostatnich taki sam stopień miażdżycy naczyń wieńcowych był mniej „groźny” dla mięśnia sercowego.

Interesująco i jako ważne praktycznie przedstawiają się wyniki badań Kahna, który stwierdził wśród ludzi aktualnie prowadzących aktywny ruchowo tryb życia (związany z pracą zawodową) znacznie mniejszą śmiertelność z powodu choroby wieńcowej niż wśród ludzi wykonujących pracę siedzącą, podczas gdy wśród ludzi, którzy przed 5 lub więcej laty zmienili pracę związaną z wysiłkami fizycznymi na pracę siedzącą, zależności takiej nie udało się już stwierdzić. Sugerowałoby to, że z punktu widzenia ewentualnego znaczenia profilaktycznego aktywności ruchowej ważna jest nie tylko „przeszłość ruchowa”, ale i jej aktualny poziom.

Sugestia ta odpowiada wiedzy o czynnikach kształtujących adaptację wysiłkową organizmu człowieka, omówionych w poprzedniej części rozdziału. Większość wyników badań poświęconych roli wysiłków fizycznych wykonywanych w ramach pracy zawodowej jako czynnika mającego znaczenie zapobiegawcze w stosunku do powstawania i rozwoju choroby wieńcowej sugeruje zatem, że zarówno występowanie tej choroby, jak i zejście śmiertelne z jej powodu są na ogół częstsze wśród ludzi wykonujących pracę siedzącą i mało aktywnych ruchowo.

Leave a Reply