Badania Riassena w Finlandii

postheadericon Badania Riassena w Finlandii

Wyniki tych badań przemawiają na korzyść hipotezy o rzadszym występowaniu choroby wieńcowej wśród ludzi wykonujących pracę wymagającą ciężkich lub przynajmniej umiarkowanych wysiłków fizycznych niż wśród ludzi, których praca ma charakter siedzący.

Hipotezę taką podtrzymują także wyniki badań innego rodzaju. J.N. Morris i M.D. Crawford przeanalizowali pod kątem występowania cech miażdżycy naczyń wieńcowych serca protokoły sekcji zwłok uzyskane z 206 szpitali w Wielkiej Brytanii. Nie udało się znaleźć zależności stopnia miażdżycy tych naczyń od aktywności ruchowej zmarłych w ostatnim okresie ich życia, natomiast różny był obraz uszkodzeń mięśnia sercowego, wtórnych w stosunku do miażdżycy. Zmiany typowe, jako skutek niedotlenienia mięśnia sercowego, występowały częściej u ludzi, którzy prowadzili siedzący tryb życia niż u ludzi aktywnych ruchowo, u zmarłych zaś wykonujących za życia ciężką pracę fizyczną częstość występowania zmian, które można przypisać niedotlenieniu mięśnia sercowego, była jeszcze mniejsza.

Także niedawne (1976) badania Riassena w Finlandii prowadzą do podobnej konkluzji. Badania te dotyczyły stopnia rozwoju miażdżycy naczyń wieńcowych serca u 172 młodych ludzi, którzy w ciągu roku zmarli nagle w wypadkach ulicznych, z powodu samobójstwa i in. 109 osób w wieku 35-64 lat zmarło nagle z powodu choroby niedokrwiennej serca, a 112 z powodu innych przyczyn.

U ludzi aktywnych ruchowo zmarłych nagle z różnych przyczyn stwierdzono istotnie mniejszy stopień miażdżycy naczyń wieńcowych niż u ludzi prowadzących siedzący tryb życia. Miażdżyca naczyń wieńcowych w populacji ludzi aktywnych ruchowo rzadziej osiąga stopień, po przekroczeniu którego występują zmiany niedokrwienne w mięśniu serca, niż u ludzi nieaktywnych ruchowo.

Leave a Reply