Bilans energetyczny organizmu. Składniki pokarmowe

postheadericon Bilans energetyczny organizmu. Składniki pokarmowe

Nie ulega wątpliwości, że podstawowym czynnikiem niezbędnym do przeżycia w jakichkolwiek warunkach naporu środowiska jest – w skali dłuższego czasu – pokrycie zapotrzebowania energetycznego organizmu.

Energia nieustannie zużywana jest na podtrzymanie podstawowych procesów życiowych – aktywności metabolicznej wszystkich komórek na poziomie niezbędnym do ich życia, na podtrzymanie pracy serca, mięśni oddechowych, gruczołów dokrewnych, układu nerwowego i in. na poziomie gwarantującym integralność organizmu i jego funkcjonowanie jako całości itd. Całą tę przemianę materii, związaną z elementarnymi funkcjami narządów i tkanek niezbędnymi do podtrzymywania organizmu przy życiu w stanie zupełnego spokoju, spoczynku czy snu – nazywa się podstawową przemianą materii. Jest ona w tych samych warunkach zupełnego spoczynku i rozluźnienia podobna u wszystkich ludzi i wynosi około 70 kcal/h u dorosłego człowieka o ciężarze ciała 70 kg, około 40-60 kcal/h u dzieci i około 100 kcal/h u kobiet w okresie ciąży i laktacji. Wartość ta zależy od ciężaru ciała – jest nieco większa u ludzi o większej masie tkankowej. Znaczna część energii wydatkowanej na podtrzymanie podstawowych procesów życiowych tracona jest przez organizm w postaci ciepła. Wytwarzanie ciepła w przebiegu reakcji chemicznych dostarczających energii podtrzymującej życie komórek wynika z ich wewnętrznej natury i ujęte jest w prawach termodynamiki.

Każda aktywność człowieka, wykonanie każdego wysiłku fizycznego związane jest z wydatkowaniem dodatkowych ilości energii. Ilość tej energii zależy od natury aktywności. Tak np. koszt energetyczny chodu lub lekkiej pracy wynosi około 250 kcal/h, sięga natomiast 400-500 kcal/h przy ciężkiej pracy fizycznej, jaką człowiek może – właśnie ze względu na jej ciężkość – wykonywać nie dłużej niż przez kilka godzin w ciągu dnia.

W tab. V.l zestawiono koszt energetyczny kilku typowych zajęć członków społeczeństw żyjących w prymitywnych warunkach. W Europie wyjątkowo rzadko wykonywana jest w przemyśle praca o większym wydatku energii niż 300 kcal/h, tzn. 2400 kcal na 8-godzinną zmianę roboczą u mężczyzn i 200 kcal/h,

W układzie SI 1 cal = 4,1868 J (dżuli). tzn. 1600 kcal na zmianę roboczą u kobiet. Orientacyjnie można powiedzieć, że dzień ciężkiej pracy w przemyśle „kosztuje” około 2000-2500 kcal, dzień zaś lżejszej pracy – około 1200 kcal.

Leave a Reply