Budowa ciała kobiety a tkanka tłuszczowa

postheadericon Budowa ciała kobiety a tkanka tłuszczowa

Obrazowi różnic w charakterystyce mięśni pod względem rodzaju włókien mięśniowych u mężczyzn i kobiet odpowiadają różnice w aktywności kluczowych enzymów kontrolujących przemianę energetyczną w mięśniach. Ogólnie różnice te cechuje mniejsza u kobiet aktywność enzymów przemian beztlenowych, natomiast aktywność enzymów przemian tlenowych jest podobna jak w mięśniach mężczyzn. Możliwe, że różnice te częściowo przynajmniej odzwierciedlają odmienny stosunek objętości (odpowiadającej przekrojowi poprzecznemu) włókien typu ST i FT. Zakres enzymatycznych zmian adaptacyjnych wywołanych przez trening fizyczny jest podobny u kobiet jak u mężczyzn.

Wspomniano już, że budowę ciała kobiety cechuje większa – w stosunku do całej jego masy – niż u mężczyzn ilość tkanki tłuszczowej. Trzeba dodać, że również wewnątrzmięśniowe zasoby trójglicerydów (we włóknach i między włóknami mięśniowymi) są u kobiet większe. Natomiast zawartość glikogenu w mięśniach jest podobna.

Różnicom w zasobach energetycznych lipidów dobrze odpowiada obraz różnic w przebiegu przemiany materii podczas wysiłków fizycznych u kobiet i u mężczyzn. Mimo bardzo niewielkiej liczby badań, jakie poświęcono temu zagadnieniu, wydaje się, że organizm kobiety podczas długotrwałego wysiłku o umiarkowanej intensywności w większym stopniu niż organizm mężczyzny korzysta z energii zyskiwanej z tłuszczów (podczas spalania uwalnianych z trójglicerydów wolnych kwasów tłuszczowych). Stwierdzono np. po dniu takich samych zajęć rekreacyjnych ubytek glikogenu z mięśni u mężczyzn średnio o 45 mmoli ‚kg1, u kobiet zaś tylko o 25 mmoli kg Na początku dnia zajęć zawartość glikogenu w mięśniach badanej grupy mężczyzn i kobiet była jednakowa (około 80 mmoli ‘kg „1). Znaczy to, że kobiety czerpały większą niż mężczyźni część wydatkowanej energii nie z glikogenu mięśniowego, lecz według wszelkiego prawdopodobieństwa z tłuszczów mięśniowych i tkanki tłuszczowej. Wskazują na to zresztą i inne dane (różnice w wartości tzw. ilorazu oddechowego podczas wysiłków, niższego u kobiet).

Hormony płciowe w adaptacji organizmu kobiety do wysiłków fizycznych

Na podstawie przedstawionych wyżej informacji można by wysnuć wniosek, że kobiety ze względu na właściwości budowy swych mięśni i większe korzystanie z tłuszczów jako źródła energii do pracy predystynowane są do wysiłków typu wytrzymałościowego. Chociaż na wniosek taki jest jeszcze – zdaniem autora – za wcześnie, nie sposób nie wspomnieć, że takie właśnie obserwacje już poczyniono zarówno w laboratoriach, jak i w sporcie. Przykład z tej ostatniej dziedziny: dr Nygaard opowiadała kiedyś o popularnych w Danii zawodach w biegach na 5, 8, 10 i 20 do 100 km. Często ci sami uczestnicy startują na różnych dystansach. Wielu młodych biegaczy uskarża się ponoć, że na dłuższych dystansach pokonywani są przez starsze od nich „korpulentne” kobiety, które nie miałyby żadnej szansy wygrania z nimi na krótkich dystansach.

Czy jest to odbiciem omówionych różnic w fizjologicznej adaptacji wysiłkowej kobiet i mężczyzn? Czy jest to wyraz szczególnego przystosowania organizmu do długotrwałych wysiłków w dalekiej przeszłości życia koczowniczego? Kobiety musiały w czasie wędrówek pokonywać takie same odległości jak mężczyźni. Ale o pokarm starał się mężczyzna – z czym wiązała się konieczność gwałtownych wysiłków o wysokiej, a nawet bardzo wysokiej intensywności. Może wówczas doszło do zróżnicowania zdolności do określonej formy wysiłków w zależności od płci?

Wreszcie – zagadnienie ewentualnej roli hormonów płciowych w adaptacji organizmu kobiety do różnych wysiłków fizycznych. Podczas wysiłków wzrasta we krwi stężenie estrogenów i progesteronu. Podczas lekkich wysiłków u kobiet obserwuje się podwyższenie stężenia hormonu wzrostu we krwi. Mogą być za to odpowiedzialne estrogeny. Wzrost ich stężenia może też być przyczyną mniejszego u kobiet wydzielania adrenaliny.

Leave a Reply