Ciężka praca fizyczna

postheadericon Ciężka praca fizyczna

Szczegółowa analiza wyników badań, o których była tu mowa, wykazała, że ludzie, którzy systematycznie wykonują w ramach pracy zawodowej ciężkie wysiłki fizyczne, cechują się większą wydolnością fizyczną niż ludzie wykonujący pracę siedzącą lub inną, ale nie związaną z wysiłkami fizycznymi. Stwierdzono, że wysoka wydolność fizyczna ludzi, którzy w ramach swojej pracy zawodowej wykonują ciężkie wysiłki fizyczne, jest – w dużym przynajmniej stopniu – wynikiem fizjologicznej adaptacji do tej pracy, a nie tylko wynikiem selekcji.

Wydawać by się mogło, że od takiego stwierdzenia krok już tylko do wniosku, iż utrzymywanie ciężkiej pracy fizycznej byłoby korzystne z punktu widzenia biologicznych potrzeb człowieka, ponieważ stymuluje ona procesy adaptacyjne, zwiększające jego odporność na wpływ zmiennych warunków życia.

Byłby to bardzo uproszczony i całkowicie błędny wniosek. Ciężka praca fizyczna może wprawdzie procesy te stymulować, ale za ich rozwój w takich warunkach (pracy zawodowej) płaci człowiek wysoką cenę. Rozwój opisanych w poprzednich częściach tego rozdziału zmian czynnościowych, biochemicznych i strukturalnych w różnych narządach i układach narządowych współdziałających w wykonywaniu wysiłków fizycznych, decydujących o przystosowaniu się organizmu do ich wykonywania, zachodzi szczególnie szybko wówczas, kiedy są ujęte w pewien system uwzględniający określone odstępy czasu między wysiłkami, stopniowanie ich intensywności i czasu trwania itd. Są to zasady fizjologiczne treningu dobrze znane w sporcie. Oczywiście wysiłki pracy zawodowej nie mogą być ujęte w żaden system tego rodzaju, mogą być natomiast z powodzeniem zastąpione, jako czynnik kształtujący wydolność fizyczną, przez różnego rodzaju zajęcia rekreacyjno-sportowe w czasie wolnym.

Leave a Reply