Cykl Krebsa Cykl Krebsa
http://mamkredyt.eu/

postheadericon Cykl Krebsa

Wyjaśniono wyżej, że podczas długotrwałego wysiłku energia do resyntezy adenozynotrójfosforanu (ATP) zyskiwana jest głównie z przemiany wolnych kwasów tłuszczowych w cyklu Krebsa i sprzężonym z nim łańcuchu oddechowym.

Dzieje się to w mitochondriach komórek mięśniowych, do których „uaktywnione” wolne kwasy tłuszczowe przenoszone są z plazmy tych komórek przez specjalny, skomplikowany system transportowy. W mitochondriach ulegają one przemianie, w wyniku której powstaje związek zwany acetylo- koenzymem A (acetylo-CoA). Cząsteczki tego związku mogą wejść w komórkach mięśniowych do cyklu Krebsa, gdzie w wyniku kondensacji acetylo-CoA z innym związkiem, szczawiooctanem, powstaje kwas cytrynowy, metabolizowany już dalej „typowo” w tym cyklu. Cząsteczki acetylo-CoA mogą też połączyć się ze sobą, tworząc kwas acetooctowy (ketokwas), co zachodzi w wątrobie przy dużym dopływie do niej kwasów tłuszczowych w niektórych sytuacjach, takich jak cukrzyca, głodzenie i in.

Otóż, jak wynika z tych uwag, na to, żeby powstający z kwasów tłuszczowych acetylo-CoA mógł być wykorzystany w cyklu Krebsa z uwolnieniem energii następnie magazynowanej w wiązaniach fosforanowych ATP, musi wejść w połączenie ze szczawiooctanem. Teoretycznie szczawiooctan powinien być stale regenerowany w cyklu Krebsa, ale niedawne badania wykazały, że dla podtrzymania „obrotów” tego cyklu i wykorzystywania w nim acetylo-CoA z kwasów tłuszczowych potrzebne jest dodatkowe źródło szczawiooctanu. Jest nim kwas pirogronowy powstający jako produkt właśnie przemiany węglowodanów (ryc. IV.20).

Leave a Reply