Człowiek i jego środowisko cz. II

postheadericon Człowiek i jego środowisko cz. II

Człowiek podlega także działaniu zmian temperatury otoczenia i jego składu gazowego, niskich i wysokich ciśnień. Pasja poznawania nieznanego i konieczność poszukiwania ciągle nowych źródeł pokarmu i zasobów energii, pasja postępu technicznego itd. zmusza człowieka do wspinania się na szczyty najwyższych gór i ciężkiej pracy w kopalniach położonych na wysokości kilku tysięcy metrów, do zanurzania się głęboko pod powierzchnię wody i ziemi, wreszcie – do eksploracji kosmosu. Działalność zatem samego człowieka kreuje nowe zagrożenia dla sprawności funkcjonowania jego własnego organizmu, jego zdrowia i życia. Czy zagrożenia te są nieodłączną cechą postępu cywilizacyjnego, czy jego odpadem, przez nieuwagę i niezrozumienie jego istoty tolerowanym – trudno dzisiaj na takie pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. Ważne jest natomiast, że zagrożenia te stanowią rzeczywistość współczesnego świata.

Mimo coraz większej pewności specjalistów co do tego, że zmiana stylu życia na „siedzący, przekarmiony i pobudzony” sprzyja rozwojowi tzw. chorób cywilizacyjnych, które wysunęły się na czoło listy zapadalności chorobowej i na czoło listy przyczyn zgonów, zrozumienie wagi tych czynników dla zachowania zdrowia społeczeństwa jest nadal niedostateczne. Niedostateczne jest też zrozumienie roli, jaką proste modyfikacje sposobu życia mogą odgrywać w profilaktyce tych chorób. Nie należy tu naturalnie mylić dwu pojęć – przyczyny i czynnika usposobiającego, zwiększającego prawdopodobieństwo, że przyczyna przyniesie odpowiadający jej potencjalnie skutek. Pisząc o czynnikach związanych ze współczesnym stylem życia mamy na myśli jego działanie usposobia- jące do rozwoju wymienionych chorób. Bezpośrednie ich przyczyny są złożone.

Leave a Reply