Człowiek i jego środowisko
perukarnia.pl/category/wlosy-naturalne

postheadericon Człowiek i jego środowisko

W krajach dobrobytu spożycie pokarmowe wzrosło ponad jakiekolwiek potrzeby biologiczne i zmieniła się – z punktu widzenia zdrowia na niekorzyść – struktura przyjmowanych pokarmów. W odległej przeszłości, w czasach niewątpliwego działania procesów ewolucji gatunku, pożywienie zawierało większą niż obecnie ilość białka, a mniej węglowodanów i tłuszczów. Ilość spożywanego pokarmu odpowiadała wydatkowi energetycznemu, a jeżeli przekraczała go, to w stopniu, który nie prowadził do otyłości, przynajmniej na szerszą skalę. Sytuacja zmienia się – spożycie energetyczne przerasta potrzeby związane z wyrównaniem dobowego wydatku energii. Zmienia się niekorzystnie procentowa zawartość podstawowych składników pokarmowych w pożywieniu. Tłuszcze – głównie pochodzenia zwierzęcego – przyjmowane są w niekorzystnej dla organizmu postaci – zawierają dużo cząsteczek o nasyconych wiązaniach między węglami.

Równie wysokie, daleko przekraczające zapotrzebowanie, jest spożycie węglowodanów, i to znowu w niekorzystnej pod pewnymi względami formie cukrów prostych. Zbyt duża jest w wielu krajach konsumpcja mięsa.

Większość pokarmów spożywana bywa nie w najbardziej wartościowej naturalnej postaci, lecz .jako przetwory przemysłowe. Wszystko to stwarza nowe problemy dla regulacji przemiany materii i sprzyja rozwojowi chorób metabolicznych.

Nowym wreszcie problemem przetrwania stało się permanentne obciążenie emocjonalne współczesnego człowieka. Napięcie emocjonalne związane z narzuconym tempem życia, złożonymi problemami pracy zawodowej, czynnikami życia społecznego i stosunków międzyludzkich wysunęło się na jedno z czołowych miejsc wśród zagrożeń zdrowia.

Leave a Reply