Czynniki przyspieszające rozwój zmęczenia
www.securanova.com.pl

postheadericon Czynniki przyspieszające rozwój zmęczenia

Wiele czynników środowiska pracy może wpływać na rozwój zmęczenia modyfikując działanie różnych mechanizmów fizjologicznej adaptacji wysiłkowej. Wpływ ten może dotyczyć zarówno biochemicznych i fizjologicznych procesów adaptacyjnych, jak i sfery subiektywnej oceny ciężkości pracy i zmęczenia.

Różne wpływy środowiskowe, działające na poziomie sfery emocjonalnej pracującego człowieka, modyfikując jego motywację do pracy itd., mogą przesuwać próg odczuwania zakłóceń homeostazy, wywoływanych przez pracę i leżących u podłoża zmęczenia. To samo nasilenie rzeczywistych zmian zmęczeniowych może być subiektywnie różnie oceniane.

Czynniki środowiska mogą jednak wpływać i na rozwój tych zmian. Tak np. wysoka temperatura otoczenia powoduje zmiany w rozmieszczeniu krwi w organizmie. Część jej jest kierowana do skóry. Reakcja ta współdziała w utrzymywaniu stałej temperatury ciała. Podobne znaczenie ma wydzielanie potu. Ale – kierowanie większej części całej objętości wyrzutowej serca do skóry może powodować zmniejszenie dopływu krwi do pracujących mięśni. Utrata potu może powodować zmniejszenie objętości krwi. Obie te zmiany przyspieszają rozwój zmęczenia. Hałas może wywoływać silne odczyny neurohormonalne, przyspieszające rozwój zaburzeń homeostazy itd., itd.

Leave a Reply