Determinacja genetyczna

postheadericon Determinacja genetyczna

Podłożem adaptacji do warunków życia są zmiany morfologiczne, biochemiczne i fizjologiczne, jakie mogą rozwijać się na wszystkich poziomach organizacji czynnościowej ustroju: na poziomach molekularnym i subkomórkowym, komórkowym, narządowym i układowym, na poziomie systemów regulacji i integracji czynności całego organizmu i – wreszcie – na poziomie funkcji neuro- psychicznych związanych z kształtowaniem reakcji behawioralnych w stosunku do środowiska, w tym – do środowiska społecznego.

Zakres możliwości przystosowawczych organizmu określony jest genetycznie. Stał się on wytworem środowiska w tym sensie, w jakim stanowiło ono w toku ewolucji czynnik selekcji naturalnej.

Determinacja genetyczna dotyczy jednak tylko granic przystosowania, jakie potencjalnie mogą być osiągnięte przez jednostkę w stosunku do różnych elementów środowiska. O tym, jak daleko od możliwych do osiągnięcia oddalone są realne, aktualne granice tolerancji wpływów otoczenia, decyduje sam człowiek – jego sposób życia, jego ekspozycja na wpływy pracy mięśniowej i wpływy środowiskowe, na działanie czynników jego środowiska społecznego i in.

Książka niniejsza poświęcona jest przede wszystkim wyjaśnieniu natury fizjologicznej granic przystosowania, ich realności i skutkom przekroczenia tych granic przez wpływy otoczenia i wpływy związane z modyfikacjami stylu życia człowieka współczesnego. Ma za zadanie pokazać, jak ogromne są możliwości przystosowawcze ustroju człowieka, jak daleko może on poszerzać granice przystosowania, które są zarazem granicami tolerowania przez organizm różnych czynników naporu. Dopiero po przekroczeniu tych rozległych granic ulega zagrożeniu sprawność organizmu, jego zdrowie i byt.

Leave a Reply