Długotrwała praca mięsniowa
historia sterydów

postheadericon Długotrwała praca mięsniowa

Pewien stopień przemiany węglowodanów jest zatem niezbędny na to, aby utleniane mogły być w mięśniach kwasy tłuszczowe, dostarczając (pośrednio) energii do ich skurczów. Mówiono kiedyś, że „tłuszcze spalają się tylko w płomieniu przemiany cukrów”.

Kiedy podczas długotrwałej pracy stopniowo zmniejszają się zapasy gliko- genu mięśniowego, tempo ich wykorzystywania maleje, są oszczędzane, dzięki zwiększonemu zużywaniu wolnych kwasów tłuszczowych, które częściowo zastępują je jako źródło energii do pracy. Zwiększa się też lub utrzymuje dopływ do mięśni glukozy, uwalnianej z glikogenu wątrobowego i syntetyzowanej w wątrobie w toku glukoneogenezy. Stopniowo sytuacja jednak pogarsza się. Wyczerpany zostaje glikogen wątrobowy, glukoneogeneza jest procesem zbyt mało wydajnym na to, aby pokryć bardzo zwiększone zużycie glukozy przez mięśnie, stężenie glukozy we krwi zmniejsza się. Zapasy glikogenu w pracujących mięśniach zbliżają się stopniowo do zera! Dużo jest natomiast we krwi wolnych kwasów tłuszczowych, są uwalniane z tkanki tłuszczowej w coraz większych ilościach i stężenie ich we krwi coraz bardziej wzrasta. Kłopot polega na tym, że mogą one wprawdzie częściowo zastąpić w mięśniach glikogen jako źródło energii, ale – jak to wyżej opisano – tylko częściowo. Sytuacja może się dodatkowo komplikować, gdyż właśnie wejście dużej ilości kwasów tłuszczowych do cyklu przemian ogranicza zużycie węglowodanów (wytworzony cytrynian hamuje działanie niektórych enzymów glikolizy).

Wszystkie te – pozornie nieco skomplikowane – rozważania prowadzą do prostego wniosku, że mięśnie mogą pracować, gdy zapewnione jest zaopatrzenie w substraty energetyczne. Z różnych przyczyn najlepszym źródłem energii do pracy są węglowodany: glikogen mięśniowy oraz glukoza wychwytywana przez mięśnie z krwi. Zasoby węglowodanów są jednak ograniczone. Mogą być częściowo, ale tylko częściowo zastępowane przez wolne kwasy tłuszczowe. Zaopatrzenie mięśni w kwasy tłuszczowe podczas pracy wzrasta. Kiedy jednak zostaje zakłócony.

Nasuwa się tu dalsza sugestia dotycząca czynników ograniczających zdolność do pracy: obok zasobów energetycznych ustroju ważną rolę musi odgrywać również sprawność zaopatrzenia mięśni w pozamięśniowe substraty energetyczne, innymi słowy sprawność kontroli metabolizmu wysiłkowego.

Leave a Reply