Elektromiogram
suplementy dla kobiet

postheadericon Elektromiogram

Streszczona wyżej, bardzo ogólnie, niezwykle interesująca koncepcja przybliża nas nie tylko do zrozumienia komórkowych mechanizmów zmęczenia, ale jednocześnie lokuje je w całym systemie nerwowej kontroli ruchów człowieka.

U zdrowego człowieka praktycznie nigdy nie zachodzi pobudzenie pojedynczych włókien mięśniowych. Pobudzenie nawet pojedynczego motoneuronu (a pobudzane są ich zespoły) aktywuje całą jednostkę motoryczną. Natomiast pobudzenie różnych jednostek motorycznych może przyjmować różne konfiguracje. Jednoczesne pobudzenie kilku lub wielu jednostek (synchronizacja pobudzenia) zapewnia większą siłę skurczu, zwłaszcza w miarę zmniejszania się zdolności do skurczów włókien należących do poszczególnych jednostek na skutek zmęczenia w wyniku ubytku glikogenu, „zakwaszenia” itp. W takiej sytuacji jednoczesna mobilizacja dodatkowych jednostek, nawet także częściowo wyczerpanych, zapewnia przedłużenie zdolności do pracy.

Nie ma zgodności między badaczami co do tego, jak rekrutowane są jednostki motoryczne w miarę zwiększania siły skurczu mięśnia. Przekonywająco wyglądają badania, z których wynika, że ze wzrostem obciążenia (siły) zwiększa się najpierw częstotliwość impulsów wysyłanych do włókien mięśniowych (zwiększa to siłę ich skurczu), dopiero potem stopniowo wzrasta liczba aktywowanych jednostek motorycznych, tzn. kurczących się włókien mięśniowych. To również zwiększa siłę skurczu.

Czasem stymulatorem tych zjawisk są mechanizmy nerwowe zlokalizowane wyżej, ponad podstawowym wykonawczym ogniwem w rdzeniu kręgowym. Przed kilkunastu laty badania profesora Henryka Kirschnera wykazały, że w miarę rozwoju zmęczenia podczas pracy określonej grupy mięśniowej, zwiększa się stopniowo napięcie innych mięśni, bezpośrednio nie zaangażowanych w realizacji zadania. Z jednej strony może to ułatwić podstawową czynność, np. przez lepszą stabilizację pozycji ciała, ale z drugiej strony zwiększa koszt energetyczny pracy i ostatecznie pogłębia zmęczenie.

Leave a Reply