Elektromiogram - kontynuacja
https://so-smile.pl/blog/usuwanie-osemek-kielce/

postheadericon Elektromiogram – kontynuacja

Wszystkie zmiany związane z rozwojem zmęczenia mięśniowego znajdują odbicie w obrazie elektromiograficznym skurczów mięśni. Jest to bardzo złożony i trudny do analizy obraz, zwłaszcza ten, który zyskuje się za pomocą elektrod powierzchniowych.

Tym niemniej od dłuższego czasu czyni się próby rozszyfrowania go. Nie tylko dlatego, że jest to interesujące z punktu widzenia lepszego poznawania rozwoju mechanizmów zmęczenia, lecz przede wszystkim ze względów praktycznych. Nie trzeba tu udowadniać, że wczesne wykrywanie zmęczenia przy pracy, np. w przemyśle, może zapobiec przeciążeniu układu ruchowego, ułatwi profilaktykę często obejmujących ten układ niektórych chorób zawodowych i in.

Ostatnio znamienny postęp w tej dziedzinie zawdzięczamy badaczom skandynawskim. Nie wchodząc w szczegóły i historię tych badań można streścić tylko ich osta teczne wyniki. Okazało się, że zapisy elektromiograficzne można poddawać analizie widmowej w sposób podobny do analizy szumów, hałasu itd. Analiza taka pozwala na prześledzenie zmian amplitudy i częstości wyładowań – prądów bioelektrycznych. Dr Ikka Kuorinka wykazał, że rozwojowi zmęczenia mięśniowego towarzyszą charakterystyczne zmiany widma elektromiogramu. Następuje zmniejszenie się wyładowań o wysokiej częstotliwości, wzrasta liczba wyładowań o dużej amplitudzie. Przed laty autor obserwował podobny obraz elektromio- graficzny zmęczenia przy pracy statycznej, w Zakładzie kierowanym wówczas przez profesora Włodzimierza Missiuro. Zdaniem dr Kuorinka nie jest to zbyt czuła metoda wykrywania zmęczenia mięśniowego, ale ma tę zaletę, że dość łatwo można ją zastosować w zakładzie pracy, przy testowaniu obciążenia fizjologicznego podczas pracy na nowych urządzeniach, pracy siedzącej itd. Nie stanowi dzisiaj problemu przekazywanie obrazu prądów czynnościowych z czułego nadajnika wielkości pudełka od zapałek na drodze radiowej do urządzenia rejestrującego lub rejestrowanego ciągłego zapisu na taśmie magnetofonowej kieszonkowego magnetofonu. Można na zakończenie dodać, że omówiony wyżej „wskaźnik” zmęczenia mięśniowego wykazał dobrą korelację z subiektywną oceną ciężkości pracy.

Leave a Reply