Fizjologiczne mechanizmy rozwoju zmęczenia są bardzo słabo poznane

postheadericon Fizjologiczne mechanizmy rozwoju zmęczenia są bardzo słabo poznane

Była mowa poprzednio o tym, że warunkiem długotrwałego wykonywania przez człowieka jakiejkolwiek pracy fizycznej jest zachowanie homeostazy, zachowanie „równowagi czynnościowej”. Zakłócenia w równowadze czynnościowej organizmu, narastające zmiany w jego środowisku wewnętrznym (zakłócenia homeostazy) są symptomami rozwijającego się zmęczenia.

Na fakt ten warto zwrócić uwagę. Zmniejszenie zewnętrznego efektu pracy (np. produkcji) nie musi być wczesnym objawem zmęczenia. Zewnętrzny efekt pracy może utrzymywać się na stałym poziomie mimo zmniejszenia się zdolności człowieka do pracy, mimo rozwoju zmęczenia. Organizm płaci wtedy coraz większą cenę za utrzymywanie nie zmniejszonego efektu pracy mimo narastającego zmęczenia. Koszt fizjologiczny pracy wzrasta i zakłócona zostaje równowaga homeostatyczna. Zaczyna np. wzrastać częstość skurczów serca (zwiększenie pracy serca), wentylacja płuc (zwiększenie pracy układu oddechowego), wzrasta – lub przeciwnie – zmniejsza się ciśnienie tętnicze, wzrasta temperatura wewnętrzna ciała, zwiększa się stężenie kwaśnych metabolitów w płynach ustrojowych, zmniejsza się stężenie glukozy we krwi itd., itd.

Fizjologiczne mechanizmy rozwoju zmęczenia są bardzo słabo poznane. Zaskakująco słabo w zestawieniu z ogromną nieraz wiedzą o szczegółach różnych procesów fizjologicznych, których znajomość ani nie pomaga w przystosowaniu człowieka do zmiennych warunków życia, ani w rozumieniu patogenezy chorób, ani w rozsądnym zapobieganiu im…

Leave a Reply