Glikogen mięśniowy
www.szpitalswwojciecha.pl/poradnie-specjalistyczne/gabinet-medycyny-podrozy-i-chorob-tropikalnych/

postheadericon Glikogen mięśniowy

Tok metabolizmu w dalszych okresach wysiłku fizycznego zależy od intensywności tego wysiłku. Intensywność wysiłku decyduje też o czasie, w ciągu którego może on być wykonywany do objawów głębokiego zmęczenia.

Podczas wysiłku fizycznego o bardzo wysokiej intensywności, prowadzącego do zupełnego zmęczenia w ciągu kilku minut, głównym źródłem energii jest ostatecznie glikogen mięśniowy. Natomiast podczas wysiłków o mniejszej intensywności i dłuższym czasie ich trwania większy jest udział wolnych kwasów tłuszczowych i glukozy pochodzącej z krwi w pokrywaniu kosztu energetycznego pracy.

Glikogen mięśniowy stanowi główny substrat węglowodanowy zużywany w początkowym okresie każdego wysiłku, w miarę zaś przedłużania pracy w coraz większym stopniu dominuje zużywanie glukozy z krwi. Znaczenie glikogenu jako źródła energii do pracy pozostaje nadal istotne, chociaż jego „procentowy” udział w pokrywaniu zapotrzebowania mięśni na energię zmniejsza się. Wyczerpanie zasobów glikogenu uniemożliwia, jak już wspomniano, kontynuowanie wysiłku, mimo że nadal dosyć jest kwasów tłuszczowych, a często i glukozy we krwi.

Od intensywności wysiłku fizycznego i czasu jego trwania zależy też ilość wytwarzanego w mięśniach i przechodzącego do krwi kwasu mlekowego oraz wzrost stężenia we krwi tego związku. Jest to fakt bardzo ważny ze względu na to, że wzrost stężenia kwasu mlekowego w mięśniach i we krwi stanowi jeden z głównych czynników zmęczeniotwórczych podczas pracy fizycznej.

Podczas pracy mięśniowej kwas mlekowy jest nie tylko wytwarzany w kurczących się mięśniach, z których przenika do krwi, ale też zużywany może być jako substrat energetyczny przez mięśnie szkieletowe (ostatnie badania wskazują na to, że i przez te mięśnie, w których powstaje) i mięsień serca. Jest też zużywany do syntezy glukozy w wątrobie.

Leave a Reply