Głód i niedożywienie - objawy i skutki cz. II

postheadericon Głód i niedożywienie – objawy i skutki cz. II

Woda przechodząca z osocza do przestrzeni pozanaczyniowej, międzykomórkowej, gromadzi się w tej ostatniej, wymykając się mechanizmom kontrolującym jej objętość w ustroju. Jest to główny mechanizm powstawania obrzęków głodowych.

Zwykle jednak przewlekłemu niedożywieniu towarzyszy zmniejszenie ciężaru ciała (nawet przy zwiększeniu jego uwodnienia). Ponadto występuje ogólne osłabienie, zmniejszenie siły mięśniowej, depresja psychiczna, poliuria (wydalanie dużych ilości moczu), zwolnienie czynności serca i in. Przyczyną poliurii jest usuwanie przez nerki dużych ilości produktów przemiany materii, głównie azotowych produktów rozpadu własnych białek. Produkty te raz przefiltrowane z krwi w dużych ilościach w kłębkach nerkowych są tylko częściowo (jest ich za dużo) wchłaniane zwrotnie w dalszych odcinkach kanalików nerkowych i muszą zostać wydalone. Pociągają za sobą związaną z nimi siłami osmotycznymi wodę.

Gromadzenie się w organizmie wody, o czym była wyżej mowa, jest w takiej sytuacji wynikiem „współzawodniczenia” omówionej tendencji obrzękowej i poliurii. Obrzęki głodowe zależą zresztą jeszcze od innych czynników współdecydujących o ich rozwoju i rozmiarach (zaopatrzenie w wodę do picia, ilość spożywanych soli i in.).

Współczesne poglądy na mechanizmy adaptacji organizmu człowieka do niedoboru kalorycznego i na granice jego tolerancji głodu opierają się na względnie nielicznych danych medycznych dotyczących ofiar tragicznych klęsk głodowych, wojen itd. oraz na jeszcze mniej licznych wynikach specjalnych badań przeprowadzonych na ochotnikach. Ostatnio nastąpił ogromny postęp w tej dziedzinie wiedzy dzięki częstemu do niedawna (a w uzasadnionych przypadkach i dziś) stosowaniu długotrwałej diety głodowej lub półgłodowej jako środka terapeutycznego w zaawansowanej otyłości. Dane te dotyczą jednak ludzi otyłych, a więc zasadniczo różniących się metabolicznie od zwykłych „normalnych” ludzi.

Leave a Reply