Głód i niedożywienie - objawy i skutki cz. III
fizjoterapia kalisz

postheadericon Głód i niedożywienie – objawy i skutki cz. III

Dane dotyczące „normalnych” ludzi zostały zebrane w przebiegu dwu znakomitych pod każdym względem studiów, opartych na badaniach, którym poddali się jako ochotnicy młodzi, zdrowi ludzie.

W roku 1919 F.G. Benedict i współpr. opublikowali ogromny 700-stroni- cowy tom dużego formatu, przedstawiający wyniki badań przeprowadzonych w Bostonie w znanym Laboratorium Żywieniowym Carnegie, dotyczących skutków przewlekłego głodzenia. Już tytuł tego dzieła informuje o kierunku badań: Żywotność i wydajność człowieka w warunkach długotrwałej ograniczonej diety (Humań Yitałity and Ejficiency under Prolonged Restricted Diet).

Wspomniane już w tym rozdziale dzieło Keysa, Brożka i współpr. jest znacznie bardziej wielostronne i dotyczy badań o podobnym wprawdzie ogólnym programie jak badania Benedicta, ale wykonanych za pomocą nowoczesnych, bardziej precyzyjnych metod. Wyniki tych badań zostały przedstawione w formie syntetycznej na prawie 1500 stronach dwu tomów również dużego formatu. Objętość tych dziel warto było tutaj przytoczyć dla ułatwienia Czytelnikowi wyobrażenia sobie ogromu pracy niewielkich zespołów uczonych, których pasji badawczej, a przede wszystkim zrozumieniu społecznej wagi poznania biologicznych skutków głodu zawdzięczamy dzisiaj podstawową wiedzę o tym zagadnieniu. Równie wielki podziw budzą ochotnicy – studenci, lekarze, pracownicy naukowi, dzięki dobrej woli których, opartej również przede wszystkim na rozumieniu istoty tych badań, stało się możliwe ich przeprowadzenie, mimo iż były niezwykle uciążliwe przede wszystkim dla samych badanych.

Leave a Reply