Glukoza

postheadericon Glukoza

Dopiero po znacznym uszczupleniu zapasów węglowodanów i tłuszczów organizm sięgać może w głodzie do innego jeszcze – pośredniego – źródła energii, za jakie można uważać aminokwasy białek mięśniowych. Aminokwasy te uwalniane są jednak w wyniku destrukcji białek mięśni szkieletowych, w których są one podstawowym składnikiem ich struktury. Głębsze sięganie do tego „zapasu” energii jest już dramatyczną walką organizmu o przeżycie, a nie adaptacją w powszechnym rozumieniu tego słowa.

W spoczynku organizm człowieka korzysta przede wszystkim z dwu materiałów energetycznych – glukozy i wolnych kwasów tłuszczowych. Glukoza stanowi jedyne praktycznie źródło energii, z jakiego korzysta mózg. Dostateczne zaopatrzenie mózgu w glukozę jest równie istotne dla życia jego komórek, jak zaopatrzenie w tlen. Mózg zużywa około 75 % całej ilości glukozy przenoszonej przez krew. Pozostałe 25 % zużywają inne tkanki – głównie mięśnie i czerwone krwinki.

Życie innych tkanek w mniejszym stopniu zależy od bieżącego zaopatrywania ich w glukozę – mogą wykorzystywać jako materiał energetyczny własne zasoby glikogenu, własne i dostarczane przez krew wolne kwasy tłuszczowe, mogą syntetyzować (np. wątroba) glukozę z prekursorów niewęglowodanowych itd. Tak np. mięśnie, które stanowią prawie połowę masy całego ciała, w spoczynku korzystają przede wszystkim z wolnych kwasów tłuszczowych jako źródła energii. Tylko niewielką część ich zapotrzebowania energetycznego pokrywa przemiana glukozy. Dopiero podczas wysiłku fizycznego wzrasta zużycie własnego glikogenu i zwiększa się ich zapotrzebowanie na glukozę dopływającą z krwią z wątroby.

Leave a Reply