Granice sprawności fizjologicznych mechanizmów adaptacji wysiłkowej

postheadericon Granice sprawności fizjologicznych mechanizmów adaptacji wysiłkowej

Wiele danych wskazuje na to, że warunki współczesnego życia sprzyjają obniżaniu się sprawności działania wykształconych w toku ewolucji mechanizmów fizjologicznych adaptacji wysiłkowej.

Czy wynika stąd wniosek, że przodków współczesnego człowieka cechował zdecydowanie odmienny „potencjał adaptacyjny?” Nie wydaje się, aby tak było. Brak jest dowodów na to, że zakres sprawności mechanizmów adaptacji do pracy mięśniowej, zdeterminowany genetycznie, zmieniał się w ciągu wieków. Rzecz polega raczej nie na zmianach tego zakresu, lecz na zmianach jego wykorzystania w ciągu życia.

W tab. IV.9 zestawiono dane dotyczące wydolności fizycznej (maksymalnego pochłaniania tlenu), uzyskane w badaniach różnych grup etnicznych, nieraz bardzo od siebie odległych. Niektóre z nich żyją do dzisiaj w warunkach niewiele odbiegających od warunków życia w epoce kamiennej. Mimo różnych trudności z interpretacją tych danych, uzasadnione wydaje się przypuszczenie, że o aktualnej wydolności ludzi tak genetycznie różnych, jak Pigmeje, Indianie z Alaski czy studenci polscy, decyduje nie tyle ich przeszłość genetyczna, ile aktualny tryb życia. Ludzie, którzy są zdecydowanie bardziej aktywni ruchowo, charakteryzują się znacznie wyższą wydolnością fizyczną od przeciętnej, podobnej w różnych grupach etnicznych.

Wydaje się więc, że granice sprawności fizjologicznych mechanizmów adaptacji wysiłkowej nie są u współczesnego człowieka szersze, niż były u jego przodków, natomiast charakter współczesnej pracy i życia pozazawodowego oraz coraz większa izolacja od naturalnego środowiska przyrodniczego sprawiają, że mechanizmy te nie są wykorzystywane w ciągu życia, nie są „ćwiczone” do działania w pełnym zakresie tych obciążeń organizmu, jakim mogłyby sprostać. W tym sensie zagraża współczesnemu człowiekowi „degradacja” biologiczna. Jak wynika z tego rozdziału, nie jest ona jednak nieuchronna. Można jej będzie zapobiec, jeżeli znikające wraz ze zmianami warunków pracy i środowiska bodźce, które stymulowały w przeszłości rozwój i działanie mechanizmów przystosowawczych, zostaną zastąpione przez inne, specjalnie pomyślane w tym celu.

Leave a Reply