Hormonalna kontrola adaptacji głodowej - kontynuacja
Zakonnice odchodzą po cichu M. Abramowicz

postheadericon Hormonalna kontrola adaptacji głodowej – kontynuacja

Pierwszym i najbardziej istotnym sygnałem uruchamiającym mechanizmy adaptacji do głodu jest niewielkie obniżenie się stężenia glukozy we krwi. Jest ono spowodowane stopniowym zużywaniem tego związku przez mózg i inne tkanki. Poziom tego cukru we krwi waha się między 70 a 90 mg/100 ml.

Obniżenie poziomu glukozy we krwi już o 10-15 mg/100 ml jest wykrywane przez komórki aparatu wysepkowego trzustki, które wytwarzają hormony wpływające m.in. na gospodarkę węglowodanową.

Aparat wysepkowy trzustki (tzw. wyspy Langerhansa trzustki) stanowi gruczoł wydzielania wewnętrznego, składający się z trzech podstawowych rodzajów komórek, które nazwano komórkami alfa, beta i delta (ostatnio częściej używa się nazw: komórki A, B i D). W komórkach tych powstają trzy różne hormony: insulina (komórki beta), g 1 u k a g o n (komórki alfa) i somatostatyna (komórki delta).

W głodzie zmniejsza się wydzielanie insuliny i zwiększa się wydzielanie gluka- gonu. We krwi poziom insuliny obniża się, a poziom glukagonu ulega podwyższeniu. Obniżenie się stężenia insuliny we krwi powoduje szereg zmian biochemicznych, z których najważniejsze jest – z interesującego tu punktu widzenia – zmniejszenie wychwytywania glukozy przez komórki mięśniowe (insulina nasila transport glukozy przez błony tych komórek) oraz zwiększenie uwalniania wolnych kwasów tłuszczowych z tkanki tłuszczowej (insulina hamuje ten proces). Zwiększa się w efekcie dopływ wolnych kwasów tłuszczowych do mięśni i mięśnie korzystają z nich, jako materiału energetycznego, w coraz większym stopniu. Mniej potrzebna do ich metabolizmu staje się glukoza, a ponadto jej wnikanie do komórek mięśniowych staje się wolniejsze wobec obniżonego stężenia insuliny we krwi. Więcej wolnych kwasów tłuszczowych dopływa i do wątroby, gdzie zwiększa się wytwarzanie z nich ketokwasów. Mięśnie mogą korzystać i z tych związków jako źródła energii.

Leave a Reply