ILOŚĆ WODY POWSTAJĄCEJ W ORGANIZMIE PRZY SPALANIU RÓŻNYCH SUBSTANCJI CZ. II

postheadericon ILOŚĆ WODY POWSTAJĄCEJ W ORGANIZMIE PRZY SPALANIU RÓŻNYCH SUBSTANCJI CZ. II

Niektórzy badacze uważają, że najlepszy użytek, jaki można zrobić z moczu wydalonego w warunkach odwodnienia na pustyni, to zwilżanie nim powierzchni ciała. Parując mocz zabiera z ustroju ciepło zastępując w tej roli pot, którego wydzielanie może się nieco zmniejszyć.

Zahamowanie diurezy podczas pracy w gorącym otoczeniu może być kłopotliwym problemem i w naszych warunkach klimatycznych. W badaniach prowadzonych przez Zakład autora tej książki i współpracujących z nim lekarzy przemysłowej służby zdrowia stwierdzano bardzo często u robotników pracujących na tzw. gorących stanowiskach wydalanie moczu rzędu 200-300 ml w ciągu 8 godzin pracy. Był to mocz bardzo zagęszczony. Jeżeli dzieje się tak przez tydzień czy miesiąc, nie ma to zapewne istotnego wpływu ujemnego dla zdrowia. Jeżeli jednak tak mała diureza jest zjawiskiem codziennym przez wiele miesięcy i lat – może sprzyjać rozwojowi niektórych chorób nerek (np. kamica nerkowa) w związku z bardzo wolnym przepływem przez nerki i drogi moczowe wysoko zagęszczonego moczu.

W miarę pogłębiania się niedostatku wody w organizmie zmniejsza się wydzielanie potu i chłodzenie powierzchni ciała przez jego parowanie. Organizm w obliczu zagrażającej głębokiej dehydratacji zaczyna oszczędzać wodę. Naturalnie zmniejsza to sprawność termoregulacji. Powstaje błędne kolo: sprawne termo- regulacyjne wydzielanie potu powoduje utratę wody ustrojowej, odwodnienie organizmu zmniejsza wydzielanie potu, co z kolei upośledza sprawność termoregulacji. Organizm staje przed dwoma możliwościami, z których każda jest zła: albo dalsze pobudzenie termoregulacji i zapobieganie hipertermii kosztem pogłębienia dehydratacji organizmu w wyniku wydzielania dużych ilości potu, albo zmniejszenie wydzielania potu i ochrona zmniejszającej się ilości wody w organizmie, co jednak musi spowodować hipertermię z powodu redukcji ilości ciepła usuwanego do otoczenia dzięki parowaniu potu.

Leave a Reply