Impulsy wyzwalające skurcze mięśni
testosteron, winstrol, omnadren - www.sterydy.cc

postheadericon Impulsy wyzwalające skurcze mięśni

Impulsy czuciowe, o których była już wyżej mowa, powstają w mięśniach i ścięgnach w wyspecjalizowanych zakończeniach czuciowych włókien nerwowych (proprioreceptorach) (ryc. IV. 13). Proprioreceptory wyładowują impulsy w odpowiedzi na rozciąganie, które zależy od stopnia skrócenia (skurczu) lub rozluźnienia mięśnia. Impulsy te biegną z proprioreceptorów włóknami dośrodkowymi do komórek zwojów międzykręgowych. Stąd neuryty, czyli odśrodkowe wypustki tych komórek, przekazują je dalej do ośrodkowego układu nerwowego.

W ośrodkowym układzie nerwowym zachodzi integracja informacji docierających z różnych receptorów i zależnie od jej obrazu wysyłane są „polecenia” na obwód do mięśni.

Impulsy wyzwalające skurcze mięśni, które powodują dowolne, zamierzone ruchy, powstają w komórkach pól ruchowych kory mózgowej, skąd przenoszone są „w dół” do neuronów ruchowych rdzenia kręgowego. Neurony ruchowe wysyłają impulsy dalej, do mięśni, i wyzwalają skurcze włókien mięśniowych. Pobudzenie neuronów ruchowych rdzenia kręgowego, wywoływane przez „polecenia” (impulsy) z kory mózgowej, może być modulowane – wzmacniane, osłabiane itp. – przez impulsy, które docierają do tych neuronów z innych części ośrodkowego układu nerwowego, otrzymujących informacje o położeniu ciała, o położeniu części ciała względem siebie itd. W ten sposób ostatecznie na przebieg skurczu mięśni i wyzwalanych przez nie ruchów wpływa wiele czynników.

Leave a Reply