Inne rodzaje aktywności ruchowej: winda czy schody? cz. II
http://www.enigma.przeworsk.pl

postheadericon Inne rodzaje aktywności ruchowej: winda czy schody? cz. II

U wszystkich badanych prowadzono ciągłą (na kieszonkowym magnetofonie) rejestrację czynności serca przez cały dzień pracy. Częstość skurczów serca podczas wchodzenia na schody wzrastała do 130-150 na minutę.

Są to przykłady poszukiwania prostych dróg zapobiegania skutkom bezczynności ruchowej, narzucanej przez warunki współczesnego życia. Nie trzeba tu szerzej tłumaczyć, że są to wszystko tylko środki zastępcze, paliatywy, które mogą mieszkańcom wielkich jniast ułatwić wyrównanie niedostatku ruchu związanego z nawykami „wielkomiejskiego życia”. Mają one drugorzędne znaczenie w krajach rozwiniętych, ale o mniejszym stopniu urbanizacji i o zachowanej tradycji uprawiania aktywności ruchowej w czasie wolnym (np. w niektórych krajach skandynawskich).

Przedstawione powyżej dane tłumaczą też, dlaczego nieporozumieniem jest upatrywanie w niedzielnym wypoczynku (nawet z dłuższym spacerem) czynnika podtrzymującego dobry stan fizyczny organizmu. Może to być z różnych względów udany spoczynek, ale żadnego wpływu stymulującego mechanizmy adaptacyjne wywrzeć nie może. Jeżeli związany jest z większym wysiłkiem, może najwyżej przynieść szkodę dla zdrowia.

Eliminacja ciężkich wysiłków fizycznych z pracy zawodowej – tam gdzie pozwalają na to warunki techniczne – jest jednym z wykładników postępu w jej organizacji. Niektóre zagadnienia związane z ceną, jaką „fizjologicznie” płaci człowiek za wieloletnią ciężką pracę fizyczną, przedstawiono na str. 96. Trzeba jednak zdawać sobie z tego sprawę, że częściowa mechanizacja, a nawet automatyzacja wielu procesów produkcyjnych nie musi oznaczać zupełnego wyeliminowania obciążeń organizmu pracownika wysiłkami fizycznymi. Wprawdzie niezbędne poprzednio, ciężkie wysiłki stają się niepotrzebne dla podtrzymywania produkcji, ale nieraz równolegle zwiększa się liczba czynności pomocniczych, również związanych z wysiłkami fizycznymi – często średniej ciężkości. Podczas badań przeprowadzonych np. w jednym z zakładów przemysłowych okazało się, że pełna, nowoczesna automatyzacja linii produkcyjnej zmniejszyła „szczytowe” obciążenia organizmu robotników wysiłkami fizycznymi, ale wbrew oczekiwaniu nie spowodowała zmniejszenia ogólnego wydatku energii przez organizm w ciągu całej zmiany roboczej. Było to wynikiem bardzo znacznego zwiększenia liczby czynności pobocznych, o umiarkowanym wydatku energii.

Leave a Reply