Inne zmiany zmęczeniowe

postheadericon Inne zmiany zmęczeniowe

Dużą rolę w rozwoju zmęczenia odgrywa nieraz, podczas pracy o znacznej intensywności, uczucie duszności. Powstaje ono, gdy osiągana podczas pracy wentylacja płuc przekracza 50-60% maksymalnej wentylacji płuc. Mechanizm powstawania duszności wysiłkowej jest niejasny.

Podczas długo trwającego wysiłku fizycznego może zmniejszać się objętość wyrzutowa serca. Ponieważ zapotrzebowanie mięśni na tlen utrzymuje się nadal na nie zmienionym poziomie lub stopniowo zwiększa się (pogorszenie koordynacji ruchów), zmniejszenie objętości wyrzutowej serca zostaje skompensowane przez stopniowe przyspieszenie jego czynności. Z punktu widzenia pracy serca jest to zjawisko niekorzystne: serce zostaje bardziej obciążone, zwiększa się zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen.

Przyczyną zmniejszania się objętości wyrzutowej serca podczas długotrwałej pracy jest gromadzenie się krwi w naczyniach nóg oraz przesiąkanie osocza krwi przez ściany naczyń, z wytwarzaniem obrzęków. Zmniejsza się dopływ krwi do serca, a to powoduje redukcję jego objętości wyrzutowej. Czasem nie wyobrażamy sobie, jak dużo płynu (osocza i pełnej krwi) może nagromadzić się w nogach w ciągu dnia pracy. Przy okazji innych badań prowadzonych przez współpracowników Zakładu autora stwierdzono niejednokrotnie zwiększenie objętości krwi podudzi o 800-1200 ml, tzn. o 20-30% całej objętości osocza krwi. U ludzi z żylakami kończyn dolnych zastój w nich krwi po kilku godzinach pracy był jeszcze większy.

Od dawna istnieje przypuszczenie, że w rozwoju zmęczenia mają swój udział zmiany wewnątrzwydzielnicze. Nikt jednak dotychczas tego nie udowodnił. Przemawia za tym wprawdzie szereg badań, ale tylko w sposób pośredni. Stwierdzono np., również w Zakładzie autora, zmniejszenie się czynności wydzielniczej rdzenia nadnerczy w ostatnim okresie wysiłku doprowadzającego do zupełnego zmęczenia: inni autorzy z kolei opisywali „wyczerpanie” czynności kory nadnerczy, może też zmieniać się wrażliwość tkanek na działanie różnych hormonów.

Leave a Reply